indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
Cyclus van 5
Nieuwsbrief editie 1 - 2011
januari 2011


Blog
'Rot'jochies en spuitgasten

Terugkijkend op de jaarwisseling 2010-2011 is er weer veel vuurwerkschade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Het gaat hierbij met name om schade aan verkeersborden. Vaak zijn het groepen jongeren, die er plezier in hebben om het knaleffect niet alleen te horen, maar ook zichtbaar te krijgen. Overheden proberen elk jaar weer om de schade te verhalen op de daders.

Lees de weblog

Nieuwe verkeersregels
Nieuwe verkeersregels per 1 januari 2011

Per 1 januari 2011 is een aantal verkeersregels veranderd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Minimumleeftijd buschauffeurs omlaag
Bij wijze van proef geldt onder strikte voorwaarden per 1 januari 2011 een lagere minimumleeftijd voor buschauffeurs gezien de sterke vergrijzing onder buschauffeurs. Met de verlaging van de leeftijd van 21 naar 18 jaar wil IenM jonge mensen stimuleren om voor het beroep van buschauffeur te kiezen. Vanaf 1 januari 2011 kan een jongere van 17 jaar de opleiding tot buschauffeur volgen. De minimumleeftijd voor chauffeurs op touringcars die door heel Nederland rijden gaat van 21 naar 20 jaar. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats.

Verzekeringsplaat vervangt kentekenplaat bijzondere bromfietsen
Bepaalde bijzondere bromfietsen, zoals Segways, moeten per 1 januari 2011 verplicht voorzien zijn van een verzekeringsplaat in plaats van een kentekenplaat. Voor deze groep verkeersdeelnemers gelden dan dezelfde verkeersregels als voor snorfietsers, zoals een uitzondering op de helmplicht, een maximumsnelheid van 25 km/uur en het gebruik maken van het (brom)fietspad. Kentekenplaathouders hebben nog een jaar de tijd om de plaat te vervangen.

Meer informatie
Het volledige overzicht van alle wijzigingen is op onze website te downloaden.

Bekijk alle wijzigingen

Cyclus van 5


Instructieboekje Korte Klusjes
Maak van uzelf een specialist Tijdelijke verkeersmaatregelen

Dit voorjaar starten wij weer met onze leergang Tijdelijke verkeersmaatregelen op verschillende locaties in Nederland. De eerste cursus uit de Cyclus begint eind januari. Voor een overzicht van alle data en locaties kijkt u op onze website op de pagina Data & Locaties.

Speciaal voor mensen die zich willen specialiseren in tijdelijke verkeersmaatregelen worden onder de noemer Cyclus van 5 vijf afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 6,5 dagen. Als u alle cursussen uit de cyclus hebt gevolgd, maakt deze leergang van u een specialist tussen uw vakgenoten. U omtvangt hiervoor een apart leergangcertificaat.

Het staat u vrij om de cursussen in de aangeboden volgorde als cyclus te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat u in uw eigen tempo en beschikbare tijd uw kennis kunt vergroten.

  1. De cyclus begint met de cursus G1 over wet- en regelgeving, waarin de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van verschillende partijen aan de orde komen.
  2. Hierna wordt de 3-daagse cursus C3 gegeven, waarin wordt geleerd om een risico-inventarisatie te houden, de risico’s te analyseren en om te zetten in een afzettings- en omleidingsplan.
  3. Vervolgens leert u tijdens de cursus D1 hoe tijdelijke verkeersmaatregelen in een bestek, kwaliteitsplan en V&G-plan moeten worden opgenomen.
  4. Speciaal voor kortdurende werkzaamheden, zoals in onderhoudsbestekken, geven wij de toolbox-meeting F1, waarin specifiek wordt ingegaan op de Richtlijnen 96b bij kortdurende werkzaamheden. Ten behoeve van de toolboxmeeting hebben wij een Instructieboekje Korte klusjes samengesteld. Dit instructieboekje wordt tijdens de toolbox-meeting behandeld, maar kan ook los worden aangeschaft.
  5. Tenslotte ronden we de cyclus af met de cursus H1, waarin dieper wordt ingegaan op de taken en bevoegdheden van de verschillende instanties, die zich bezighouden met inspectie en handhaving.

Wilt u zich opgeven voor een cursus buiten deze cyclus, dan kunt u zich hiervoor natuurlijk ook inschrijven.

Als u zich in één keer aanmeld voor alle cursussen uit de Cyclus van 5 dan ontvangt u gratis het Instructieboekje Korte klusjes PL3. Wees er snel bij, want de eerste cursus start al eind januari.

Meer info

InfraTech
Geen nieuwe ontwikkelingen TVM-richtlijnen op InfraTech 2011

CROW, de uitgever van de Richtlijnen 96a/b voor de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen, presenteerde De Standaard RAW Bepalingen 2010 voor het samenstellen van bouwcontracten in de infrasector op 11 t/m 14 januari op de InfraTech beurs in Rotterdam. Hierbij bleek dat er ten opzichte van de Standaard RAW Bepalingen 2005 niets veranderd in hoofdstuk 62 over Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. Wel is hoofdstuk 35 over Verkeersregelinstallaties, die met de wijziging van 2008 was geïntroduceerd, nu in het nieuwe boekwerk geïntegreerd.

Op 13 januari werd door CROW ook een symposium over Verkeersmaatregelen bij Werk in Uitvoering gehouden. Tijdens dit symposium werd kort ingegaan op de toepassing van de CROW-richtlijnen in de praktijk. Vervolgens konden tijdens een workshop de circa 100 deelnemers meepraten over de totstandkoming van nieuwe richtlijnen. Het resultaat was dat de bezoeker geen nieuws mee naar huis nam, maar dat CROW weer volop aan de gang kan om de Richtlijnen verder te ontwikkelen.


Peter Veringmeier
Interim professional per direct beschikbaar

Met visie, realisme, energie en passie voor tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen stel ik, Peter Veringmeier, mij voor 3 dagen per week beschikbaar voor een nieuwe uitdaging als interim professional om met en voor u te werken aan de veiligheid en bereikbaarheid van onze leefomgeving. Ik ben ook beschikbaar voor een opdracht op basis van een nader overeen te komen prijs.

Onder het motto Veiligheid = Bereikbaar kom ik graag naar u toe voor een persoonlijke kennismaking. Indien u geïnteresseerd bent in een samenwerking met mij, dan kunt u dat laten weten via het contactformulier, zodat ik mijn CV naar u kan toesturen.

Vraag het CV aan

Bibliotheek
Literatuur over Tijdelijke verkeersmaatregelen

De website heeft een uitgebreide bibliotheek van boeken, vakbladen en artikelen van verschillende uitgevers in Nederland. Systematisch gerubriceerd zitten er momenteel 188 items in de bibliotheek waarvan u detailinformatie kunt opvragen. Over het onderwerp Werk in Uitvoering vindt u 48 items, die u verder helpen om het werken in de openbare ruimte veiliger te maken.

Bekijk het overzicht


bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie