indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl
Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl
Nieuwsbrief editie 1 - januari 2017 Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl
Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten

Het werken in de openbare ruimte brengt overlast mee voor de omgeving waarin een (wegen)bouwproject wordt uitgevoerd. Om deze hinder te beperken worden allerlei plannen opgesteld, waarin de maatregelen worden vastgelegd die moeten worden genomen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In veel van deze plannen kom ik niets of nauwelijks iets tegen om de toegankelijkheid voor de gehandicapte medemens te garanderen. Vanaf 1 januari 2017 is dit echter een wettelijke verplichting.

 

In een blog geef ik aan hoe het VN-verdrag Handicap in de Nederlandse wetgeving is geborgd, benoem enkele consquenties voor de (wegen)bouw en geef tips hoe je het VN-verdrag in de praktijk kan brengen.

Lees de weblog
Speed-pedelec krijgt toegang tot de rijbaan

Als gevolg van nieuwe Europese regelgeving wordt de speed-pedelec vanaf 1 januari 2017 niet meer als snorfiets, maar als bromfiets geregistreerd. Speed-pedelecs die nu nog als snorfiets aan het verkeer deelnemen krijgen tussen 1 januari en 1 juli 2017 een bromfietskenteken. Dit heeft gevolgen voor de verkeersregels en de verplichtingen van de bestuurder.

 

Wij geven je inzicht over de wetswijzgingen, de nieuwe verkeersregels, de plaats op de weg, de helmplicht en de handhaving.

Meer informatie
Overige verkeersgerelateerde wetswijzigingen per 1 januari 2017

Doordat Nederland het VN-verdrag Handicap op 14 juli 2016 heeft geratificeerd is toegankelijkheid een recht geworden. Op 1 januari 2017 treedt in navolging daarvan artikel 2a van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in werking.

 

Er komt toch geen kentekenplicht voor tractoren en andere landbouwvoertuigen op de openbare weg. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag 13 december 2016 tegen het wetsvoorstel, terwijl de Kamer er in 2013 er zelf om had gevraagd.

 

Per 1 januari 2017 wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid. De overheid betaalt niet langer voor de (volledige) kosten voor onderzoeken medisch en rijvaardigheid.

Wat gaat er veranderen?
Leergang Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten

Als er gewerkt wordt aan de weg moeten bestemmingen bereikbaar blijven en de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk gehinderd. Wat betekent de ratificatie van het VN-verdrag Handicap voor de plicht van wegbeheerders? Wij geven een leergang van 3 cursussen verdeeld over 5 dagen, waarin je kennis en kunde krijgt over de thema's faseren, afsluiten, omleiden, verkeersgeleiding en toegankelijkheid.

 

Je kan de cursussen vanaf 14 maart volgen op 6 verschillende locaties. Voor de exacte data en locaties kijk je in onze cursusplanner.

Bekijk deze leergang
Leergang Contractvorming tijdelijke verkeersmaatregelen

Het contractueel voorschrijven van Veiligheid, Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Communicatie (VBLC) bij (wegen)bouwprojecten is niet eenvoudig. De leergang omvat 2 afzonderlijke cursussen en duurt totaal 4 dagen. Je leert om op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV, voorheen EMVI) de (verkeers)maatregelen vast te leggen in een GWW-bestek, een Veiligheids- en Gezondheidsplan, een Kwaliteitsplan en een BLVC-plan.

 

Je kan de cursussen vanaf 7 maart volgen op 6 verschillende locaties. Voor de exacte data en locaties kijk je in onze cursusplanner.

Lees de cursusinfo
 
Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen | tel: 0182 635 216 | e-mail: verkeer@veringmeier.nl
Contactgegevens wijzigen | Uitschrijven | Aanmelden