indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
10% korting
Nieuwsbrief editie 2
oktober 2010


Cursussen

Cyclus van 5
Nog 10 dagen om u aan te melden voor de 3-daagse cursus!
Artikel 5 Arbowet verplicht elke werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Bij werkzaamheden aan de weg lopen zowel wegwerkers als weggebruikers gevaar. Door de specifieke kenmerken van de weg, het verkeer en het werk te inventariseren en te analyseren kan in een plan van aanpak tot een juiste beslissing en uitwerking worden gekomen.

Veringmeier Verkeersmanagement heeft in samenwerking met de Arbeidsinspectie een 3-daagse Praktijkcursus C3 Tijdelijke verkeersmaatregelen ontwikkeld waarin aan de hand van een theoretische overdracht via dia's en video's en een groepsgewijze uitwerking van 7 praktijkcases wordt geleerd om een risico-inventarisatie te houden, de risico's te analyseren en om te zetten in een afzettings- en omleidingsplan.

De cursus wordt gegeven:
in Eindhoven op 26 oktober, 09 en 23 november
in Utrecht     op 27 oktober, 10 en 24 november
in Meppel     op 04 en 18 november en 2 december

Omdat onze website is vernieuwd profiteert u tot en met december 2010 van een aantrekkelijke korting.
Meld u nu aan voor deelname aan een cursus uit de Cyclus van 5 en ontvang een korting van 10% op de cursusprijs. Wees er snel bij, want de cursus C3 start over 10 dagen.

Meld u nu aan

Blog
Weblog "Gele verzuiling"

Het seizoen van beursbezoeken staat weer voor de deur en leveranciers staan dan vooraan om hun nieuwe producten onder uw aandacht te brengen. Op het gebied van verkeersmaatregelen worden regelmatig allerlei toepassingen gepresenteerd, die bij nader inzien niet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Een voorbeeld hiervan is een nieuw alternatief voor de gele verkeerszuil met het blauwe verkeersbord D2.

Wij zien uw reactie op deze tweede weblog met belangstelling tegemoet.

Lees verder

Advies PVM
Met de Verkeerstekenscan uw verkeerstekens op orde!

U wilt graag dat de verkeersmaatregelen binnen uw beheergebied voldoen aan uw kwaliteitsbeeld van schoon, heel en veilig. Hiernaast dienen verkeersmaatregelen alleen daar te worden toegepast waar ze functioneel bijdragen aan de verkeersveiligheid. Situaties als omschreven in onze weblog "Gele verzuiling" wilt u daarbij voorkomen.

In 8 stappen brengt Veringmeier Verkeersmaganement samen met u via de Verkeerstekenscan uw permanente verkeerstekens helder in beeld en worden ze via 10 criteria getoetst aan de hand van wet- en regelgeving en uw eigen wensen en normen. In een heldere rapportage worden vervolgens onderbouwde adviezen gegeven voor sanering, vervanging en onderhoud.

Uw verkeerstekens zijn na uitvoering van de adviezen weer helemaal op orde!

Lees verder

Advies TVM
Verkeerskundige en juridische toets 96b

Ook op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen dienen opdrachtgever en opdrachtnemer zich aan de wet te houden. Van belang hierbij is dat zowel de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers, alsmede de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van bestemmingen voldoende gewaarborgd zijn.

Veringmeier Verkeersmanagement biedt wegbeheerders, opdrachtgevers en opdrachtnemers de mogelijkheid om de planvorming, de communicatie, de uitvoering en het toezicht daarop onafhankelijk te laten toetsen. Hiermee worden concrete werksituaties geanalyseerd en geëvalueerd, zodat in toekomstige situaties conflicten en aansprakelijkheidstelling kunnen worden voorkomen.

Lees verder

Meldt u nu aan voor de nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen?

Wij houden u via de website verkeersmaatregelen.nl permanent op de hoogte van nieuwe verkeersmaatregelen, literatuur, filmmateriaal, beurzen, seminars, cursussen en onze activiteiten op het gebied van advisering en softwareontwikkeling. Zo zijn er sinds vorige maand weer negen items aan de Bibliotheek toegevoegd, die nu 179 artikelen, boeken en vakbladen omvat.

Deze tweede Nieuwsbrief ontvangt u, omdat u in ons relatiebestand zit. Als u ook in het vervolg de Nieuwsbrief wilt ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door u te registreren op de website.

Registreer hier
bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie