indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
Verkeerstekensbibliotheek
Nieuwsbrief editie 2 - 2011
februari 2011


Blog
Weblog 'Veilig oversteken'

In januari werd Nederland weer geconfronteerd met een verkeersongeval op een zebrapad, waarbij twee kinderen ernstig gewond raakten. De schuld van een dergelijk ongeval wordt altijd bij de gebruiker van de rijbaan gelegd, maar wegbeheerders hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.

Lees de weblog

L3 bord
Nieuw verkeersbord bushaltes leidt tot verkeersboetes in Limburg

Per 1 januari 2011 is bord L3 voor het aangeven van een bushalte / tramhalte en de bijbehorende omschrijving uit bijlage 1 vervangen door de symbolen zoals hiernaast is weergegeven. Dit wijzigingsbesluit vervangt het in het RVV 1990 voor bus- en tramhaltes voorgeschreven verkeersbord door de twee verkeerstekens die zijn voorgeschreven in het Weens Verdrag inzake verkeerstekens (Trb. 1975, 114).

Aanleiding tot de wijziging was het gebruik van andere haltezuilen, de zogenaamde iBUS door Openbaar vervoersbedrijf Veolia Transport Nederland in de provincie Limburg. Dit leidde eerst tot gerechtelijke veroordelingen. Uit onderzoek blijkt echter dat de haltepalen wel aan de Europese normen voldoen, als ze bestickerd zijn met de nieuwe symbolen. Dit heeft Veolia per 1 januari 2011 gedaan, waarna weggebruikers niet meer ongestraft bij de bushaltes kunnen stilstaan.

Meer informatie
De volledige achtergronden leest u op onze website, waar ook de wetswijzigingen zijn te downloaden.

Meer info

Cursus 'Sanering, beheer en onderhoud verkeerstekens'


 
Cursus 'Sanering, beheer en onderhoud verkeerstekens'

Met het voorjaar op komst wordt het weer tijd om naar buiten te gaan. Ook verkeersborden behoeven de benodigde inspectie, om duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteit, de kwantiteit en het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Op basis van deze inspectie kunnen de benodigde saneringsmaatregelen worden vastgesteld en de benodigde financiële middelen worden aangevraagd om de objecten op het gewenste onderhoudsniveau te beheren.

Veringmeier Verkeersmanagement start in maart met de 2-daagse cursus 'Sanering, beheer en onderhoud verkeerstekens' op verschillende locaties in Nederland. Voor een overzicht van alle data en locaties kijkt u op onze webpagina Data & Locaties.

Om verzekerd te zijn van een correct en geactualiseerd bordenbestand en een veilige verkeerssituatie brengen wij kennis over van het te doorlopen proces en de verkeerstechnische en verkeersjuridische achtergronden. Na afloop van de cursus bent u in staat om zelfstandig zorg te dragen voor een schoon, heel en veilig, maar ook juridisch verantwoord bordenbestand, wat te begrijpen is door de weggebruiker.

Meer info

Verkeerstekensbibliotheek
Unieke Verkeerstekensbibliotheek

Voor iedereen die zelf verkeersplannen wil tekenen is een goede symbolenbibliotheek onontbeerlijk.

Onze verkeerstekensbibliotheek met meer dan 3150 symbolen in AutoCAD, Microstation, jpeg en wmf is de meest actuele en volledige bibliotheek die momenteel in Nederland verkrijgbaar is. Een overzicht per bordcategorie vindt u op onze website. De CAD-symbolen zijn in AutoCAD getekend volgens de RTW-richtlijnen van Rijkswaterstaat en zijn in de volgende 4 lagen opgebouwd: contour, monochroom, kleur en attributes/tags. De symbolen zijn volledig gecodeerd, overeenkomstig de door de NEN-commissie Verkeerstekens op 12 december 2005 vastgestelde codering. De VNVF heeft deze systematiek overgenomen en er hun fabriekscodering van gemaakt, die in de bordenboekjes van de VNVF staat vermeld.

Voor nog geen 30 cent per symbool kunt u aan de slag binnen uw eigen werkomgeving. Bestel de bibliotheek dus vandaag nog!

Meer info

Bibliotheek
Literatuur over de onderwerpen in deze nieuwsbrief

Onze website heeft een uitgebreide bibliotheek van boeken, vakbladen en artikelen van verschillende uitgevers in Nederland. Systematisch gerubriceerd zitten er momenteel 192 items in de bibliotheek waarvan u detailinformatie kunt opvragen. Over de onderwerpen in deze nieuwsbrief vindt u de volgende items, die u verder helpen om de openbare ruimte veiliger te maken:

Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers

Besluit tot wijziging van het RVV 1990 in verband met een nieuw bushalte- en tramhaltebord

Handboek halteplaatsen

Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens

Ga naar de bibliotheek


bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie