indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl
Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl
Nieuwsbrief editie 2 - februari 2017 Verkeersmaatregelen.nl Verkeersmaatregelen.nl
Borging van omgevingsveiligheid in aanbesteding en contracten

Zorg voor veiligheid is een kerntaak van de overheid. Indien risicovolle (wegen)bouwprojecten worden voorgedragen voor vergunningverlening, dient de gemeente zich ervan te verzekeren dat de veiligheid van de omgeving van een bouwwerk gewaarborgd is.

 

Naar aanleiding van het ‘Hijsongeval Alphen aan de Rijn’ beveelt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid aan dat in de aanbestedingsprocedures voor bouwprojecten in stedelijk gebied omgevingsveiligheid als gunningscriterium wordt opgenomen en in contracten nader wordt gereguleerd. In een blog ga ik in op de acties die inmiddels zijn uitgezet.

Lees de weblog
Ron Reijnders - nieuwe docent Veringmeier Opleidingen

Ron Reijnders heeft dagelijks te maken met bestekken en overige contracten in de GWW. Hij schrijft zelf contracten, geeft landelijk adviezen en bemiddeld bij geschillen. Vanaf 1988 tot 2000 gaf hij les in RAW-bestekken en aanbesteden bij CROW.

 

Peter Veringmeier heeft samen met Ron voor een opdrachtgever een procesmatige aanpak van VBLC mogen introduceren in een raamovereenkomst. Deze samenwerking vroeg om meer en de volgende stap was snel gemaakt. Vanaf dit jaar is Ron docent bij Veringmeier Opleidingen voor de Leergang 'VBLC-specialist Contractvorming'. Ron stelt zich graag even aan je voor.

Ron stelt zich voor
Leergang VBLC in Contracten

Wil jij weten hoe je omgevingsveiligheid kan borgen tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten? Volg dan onze leergang 'VBLC-specialist Contractvorming'. VBLC staat voor Veiligheid, Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Communicatie. Tijdens deze leergang leer je de borgingsprincipes kennen gedurende 2 afzonderlijke cursussen met een studieduur van in totaal 4 dagen.

Je leert om op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV, voorheen EMVI) de VBLC-maatregelen vast te leggen in diverse overeenkomsten. Deze plannen vormen de basis om op eenduidige wijze een project te kunnen calculeren, uitvoeren, inspecteren en handhaven.

 

Je kan de cursussen vanaf 21 maart volgen op 3 verschillende locaties. Voor de exacte data en locaties kijk je in onze cursusplanner.

Bekijk deze leergang
Aansprakelijkheid bij ongevallen met tijdelijke verkeersmaatregelen

Een ongeluk als in Alphen aan den Rijn wil je het liefst voorkomen. Maar als zoiets toch gebeurd wil je weten wie je aansprakelijk kan stellen, waarvoor en op basis van welk rechtssysteem en welke wet? Tijdens deze cursus wordt uitgelegd welke Nederlandse wetgeving van belang is bij het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen. De verschillende rechtssystemen en specifieke wetsartikelen worden toegelicht. We bespreken de verantwoordelijkheden van diverse partijen en waarom partijen aansprakelijk kunnen zijn in het geval er iets verkeerd gaat tijdens de uitvoering. Dit alles komt tot uiting tijdens een oefening waarbij een daadwerkelijk gebeurd ongeluk vanuit de verschillende partijen wordt bekeken.

 

Je kan de cursus vanaf 6 maart volgen op 6 verschillende locaties. Voor de exacte data en locaties kijk je in onze cursusplanner.

Lees de cursusinfo
Leergang Bereikbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten

Als er gewerkt wordt aan de weg moeten bestemmingen bereikbaar blijven en de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk gehinderd. Wat betekent de ratificatie van het VN-verdrag Handicap voor de plicht van wegbeheerders? Wij geven een leergang van 3 cursussen verdeeld over 5 dagen, waarin je kennis en kunde krijgt over de thema's faseren, afsluiten, omleiden, verkeersgeleiding en toegankelijkheid.

 

Je kan de cursussen vanaf 14 maart volgen op 6 verschillende locaties. Voor de exacte data en locaties kijk je in onze cursusplanner.

Bekijk deze leergang
 
Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen | tel: 0182 635 216 | e-mail: verkeer@veringmeier.nl
Contactgegevens wijzigen | Uitschrijven | Aanmelden