indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
10% korting
Nieuwsbrief editie 3
november 2010


Blog
Weblog "Verkeerskundig puzzelen"

Veel mensen lossen graag een puzzel op en daarom staan de kranten en tijdschriften dagelijks vol met kruiswoordraadsels, sudoku's en cryptogrammen. Ook op de televisie kijken we graag naar een kenniskwis. Blijkbaar spoort dit verkeerskundig Nederland regelmatig aan om ook zelf de nodige raadsels te verzinnen. Dat dit tot hoofdbrekens en ongewenste consequenties kan leiden leest u in deze derde weblog.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Lees verder

Cursussen

Cyclus van 5
1-daagse cursus Tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken
CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, schrijft in het juninummer 2010 van het vakblad CROWetcetera dat de toepassingen van tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken niet altijd zorgvuldig wordt beschreven. De regioconsulenten constateren onbekendheid met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, tegenstrijdige bepalingen en overbodige bepalingen.

In het inspectierapport Risico's bij werken aan de weg 2010 stelt de Arbeidsinspectie vast dat 50% van de Veiligheid- en Gezondheidsplannen van opdrachtgevers in de praktijk onbruikbaar is. In de uitvoering wordt geïmproviseerd om al datgene wat in de projectvoorbereiding door opdrachtgevers niet goed is gedaan, in het werk zelf op te lossen.

Hoogste tijd om hierin verbetering aan te brengen.
Veringmeier Verkeersmanagement heeft een 1-daagse Cursus D1 Tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken ontwikkeld waarin aan de hand van een theoretische overdracht via dia's en video's en een groepsgewijze uitwerking van praktijkcases wordt geleerd hoe tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen worden geborgd in een RAW-bestek, een Veiligheids- en Gezondheidsplan, een Kwaliteitsplan en in bestekstekeningen. Hierbij wordt een stevige basis gegeven om op eenduidige wijze te kunnen calculeren, uitvoeren, inspecteren en handhaven.

De cursus D1 wordt gegeven:
in Eindhoven op  7 december 2010
in Utrecht      op 14 december 2010
in Meppel     op 16 december 2010

Omdat onze website is vernieuwd profiteert u tot en met december 2010 van een aantrekkelijke korting.
Meld u nu aan voor deelname aan een cursus uit de Cyclus van 5 en ontvang een korting van 10% op de cursusprijs. Wees er snel bij, want er zijn al aardig wat aanmeldingen en vol is vol.

Meld u nu aan

Advies PVM
Tijdelijke verkeersmaatregelen in (onderhouds)bestekken

Veringmeier Verkeersmanagement geeft niet alleen cursussen, maar heeft ook als adviseur veel ervaring met het opstellen van bestekken in de RAW-systematiek en de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen hierin. Zowel in (her)inrichtingsbestekken als in onderhouds(beeld)bestekken dienen de te treffen verkeersmaatregelen overeenkomstig paragraaf 30, lid 4 van de U.A.V. 1989 in het bestek te worden vermeld. Overeenkomstig paragraaf 5 van de U.A.V. 1989 ligt de verantwoordelijkheid van het ontwerp hiervan bij de opdrachtgever.

Indien u het voornemen heeft om tijdelijke verkeersmaatregelen in een bestek te verwerken staan wij voor u klaar voor de implementatie of een second opinion.

Lees verder

Cursussen
Instructieboekje Korte klusjes
Tijdelijke verkeersmaatregelen bij kortdurende werkzaamheden

Ruim 80 % van alle wegwerkzaamheden duurt niet langer dan een dag. Speciaal voor kortdurende werkzaamheden, zoals die vaak in onderhoudsbestekken zijn vastgelegd, biedt Veringmeier Verkeersmanagement een toolbox-meeting aan waarin wordt geleerd waar u op moet letten bij kortdurende werkzaamheden en welke hulpmiddelen u daarbij nodig hebt.

Ten behoeve van de toolbox-meeting hebben wij een Instructieboekje Korte klusjes samengesteld. Dit instructieboekje wordt tijdens de toolbox-meeting behandeld, maar kan ook los worden aangeschaft.

Het stappenplan uit het Instructieboekje wordt uitgelegd en er worden diverse praktijksituaties met het boekje geoefend via een standaard invulformulier. Na de toolbox-meeting zijn wegwerkers en opzichters zelfstandig in staat om het juiste afzettingsfiguur te kiezen, voor de situatie waarin op dat moment gewerkt wordt.

De toolbox-meeting F1 wordt de komende tijd gegeven:
in Zoeterwoude op 25 november 2010
in Eindhoven      op 26 januari 2011
in Utrecht          op 02 februari 2011
in Meppel           op 09 februari 2011
in Roosendaal    op 16 februari 2011

Omdat onze website is vernieuwd profiteert u tot en met december 2010 van een aantrekkelijke korting.
Meld u nu aan voor deelname aan een cursus uit de Cyclus van 5 en ontvang een korting van 10% op de cursusprijs.

Lees verder

Advies TVM
Permanente verkeersmaatregelen in (raam)bestekken

Ook voor het verwerken van permanente verkeersmaatregelen in bestekken is een goede voorbereiding het halve werk. Indien u de levering, plaatsing en onderhoud van verkeersvoorzieningen en/of straatmeubilair wilt aanbesteden via een bestek, dan bieden wij de mogelijkheid om naast een traditionele bestek, gebruik te maken van een overeenkomst met open posten. Veringmeier Verkeersmanagement helpt u om:

  • een onderbouwde keuze te maken voor een raambestek.
  • een praktische invulling te geven aan de specifieke risico's in een raambestek.
  • de specifieke aandachtspunten bij aanbesteding en inschrijving aan te geven.
  • zelfstandig deelopdrachten vast te stellen en de betaling daarvan.
Lees verder

Meldt u nu aan voor de nieuwsbrief
Film van 23 oktober "Werken aan de weg blijft levensgevaarlijk"

Uit het inspectierapport 2010 van de Arbeidsinspectie blijkt dat werken aan de weg nog steeds erg gevaarlijk is. Het televisieprogramma Een vandaag maakte hier op 23 oktober 2010 een rapportage over: Werken aan de weg blijft levensgevaarlijk, die u nu op onze website kunt bekijken.

Het filmpje is opgenomen in onze Mediatheek met mediabestanden over verkeersmaatregelen, die uniek is voor Nederland. In de Mediatheek zijn momenteel 150 filmpjes en geluidsfragmenten opgenomen van diverse overheden, omroepen en kennisinstituten.

Indien u toegang wilt tot de volledige mediatheek en/of op de hoogte wilt blijven van nieuwe verkeersmaatregelen, literatuur, beurzen, seminars, cursussen en onze activiteiten op het gebied van advisering en softwareontwikkeling hoeft u zich alleen maar te registreren.

Registreer hier
bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie