indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
Verkeerstekensbibliotheek
Nieuwsbrief editie 3 - 2011
maart/april 2011


Blog
Weblog 'Verkeer(d) geregeld'

Sinds 1 maart 2009 is de Regeling verkeersregelaars 2009 van kracht, houdende regels met betrekking tot de opleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van verkeersregelaars. Tijd om eens terug te kijken of alles nu wel goed geregeld is.

Lees de weblog

Nederlanse Uniform Academie
Samenwerking met de Nederlandse Uniform Academie

Per 1 april 2011 gaat Veringmeier Verkeersmanagement samenwerken met de Nederlandse Uniform Academie om de beroepsopleiding verkeersregelaars te geven.

In deze samenwerking zal Veringmeier Verkeersmanagement het theoretische gedeelte op zich nemen en de Nederlandse Uniform Academie de praktijkgedeelten van gezamenlijk te geven cursussen en opleidingen. De Nederlandse Uniform Academie is in 2008 opgericht door John Boersma, die na 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij de politie, zich 18 jaar lang gespecialiseerd heeft als opleider in beveiligingsberoepen.

De Nederlandse Uniform Academie is een opleidingsinstituut voor handhaving en veiligheid. Het instituut heeft een CRKBO erkenning voor het geven van de opleidingen beveiliger-2, buitengewoon opsporingsambtenaar en verkeersregelaar. Meer informatie over de Nederlandse Uniform Academie leest u op onze website.

Meer info

Leergang verkeersregelaar
Nieuwe leergang 'Verkeersregelaar'

Door de samenwerking met de Nederlandse Uniform Academie is Veringmeier Verkeersmanagement in staat om een nieuwe leergang met diverse cursussen aan te bieden, die cursisten opleidt tot beroepsverkeers-regelaar.

In deze leergang zitten niet alleen de theorie- en praktijkcursus verkeersregelaar, die verplicht zijn voor de aanstelling als verkeersregelaar, maar ook een aantal aanvullende applicatiecursussen, met aandacht voor klantvriendelijkheid, omgaan met agressie, incident-management en een training voor coördinatoren.

Meer info

cursus 'Inspectie en handhaving 96b'
Cursus 'Inspectie en handhaving tijdelijke verkeersmaatregelen 96b'

Veringmeier Verkeersmanagement geeft op 21 april de 1-daagse cursus 'Inspectie en handhaving 96b' in Utrecht. Voor een overzicht van alle data en locaties in Nederland kijkt u op onze webpagina Data & Locaties.

Tijdens deze cursus worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende handhavingsfunctionarissen uitgelegd. Aan de hand van een groepsgewijze inspectie van een werksituatie op locatie wordt geleerd hoe de doelstellingen veiligheid en bereikbaarheid bij tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen worden gecontroleerd, geregistreerd en gehandhaafd.

Meer info

Info Verkeersregelaars
Meer informatie over verkeersregelaars

Onze website heeft een uitgebreide bibliotheek van boeken, vakbladen en artikelen van verschillende uitgevers in Nederland. Ook is er een unieke mediatheek met vakinhoudelijke filmpjes. Alles is geheel gratis toegankelijk en veel items zijn gratis te downloaden. Over verkeersregelaars vindt u de volgende items, die u verder helpen om de openbare ruimte veiliger te maken:

Regeling verkeersregelaars 2009

Wijziging BABW - Staatsblad 2009/5

Samenvatting workshop verkeersregelaar 13 januari 2011 CROW infraweek - Rotterdam

6 filmpjes over verkeersregelaars

Vanaf 1 maart 2009 is het mogelijk een aanstelling te verlenen aan een evenementenverkeersregelaar voor de periode van een jaar. Het Regiononaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland heeft een brochure uitgebracht over deze regels:

ROV Gelderland brochure Verkeersregelaars bij evenementen

De Stichting Verkeersregelaars Nederland heeft een folder uitgebracht voor medewerkers van een gemeente, die betrokken zijn bij de aanstelling van verkeersregelaars:

SVN folder Aanstellingsbesluit verkeersregelaars

Het is ook mogelijk om via een mandaatbesluit te regelen dat verkeersregelaars in meerdere gemeenten optreden. Vooral bij grote evenementen die in meerdere gemeenten plaatsvinden, kan dat voor alle partijen zeer praktisch zijn. Bijvoorbeeld bij een marathon, een wielerwedstrijd of een bloemencorso. Hiervoor kunt u het VNG-model mandaat aanstellen van verkeersregelaars gebruiken:

VNG-model voor mandaat aanstellen verkeersregelaars

Interessante websites:

Verkeersregelaarsexamen

Aanstellingspas

Verkeersbrigadiers

Ga naar de Bibliotheek


bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie