indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
korte-klusjes
Nieuwsbrief editie 4 - 2011
mei/juni 2011


Blog
Weblog 'Na-apen'

Wij mensen hebben dezelfde voorouders als de apen. Dit is soms nog goed te zien aan ons gedrag. Diverse wegbeheerders apen veelvuldig de ander na, wat bij de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen nogal eens leidt tot verwarrende en niet te handhaven bebording.

Lees de weblog

Advies TVM
TVM planvorming op afstand

Vanaf 1 april 2011 heeft Veringmeier Verkeersmanagement de planvorming verzorgt van tijdelijke verkeersmaatregelen voor enkele onderhoudsprojecten van de rioolbeheerder in de gemeente Venlo.

 

Risico-inventarisatie: Kenmerken en foto's

Om te voldoen aan de eisen uit artikel 5 van de Arbowet heeft Veringmeier Verkeersmanagement een standaard procedure ontwikkeld voor het vastleggen van de aanwezige risico's. Risico's die verband houden met het uit te voeren werk, de locatie van het werk, de verkeersmaatregelen in de uitgangssituatie en het verkeersgedrag van de weggebruikers worden door de beheerder van de gemeente Venlo aangeleverd, inclusief actuele foto's van de werklocatie en de wegen eromheen.

 

PVM-basiskaart: Werk met werk maken

Veringmeier Verkeersmanagement legt eerst alle permanente verkeersmaatregelen vast op de GBK van Venlo. Hiermee wordt visueel duidelijk welke gebods-, verbods- en bewegwijzeringsborden kunnen worden gehandhaafd en welke borden tijdelijk moeten worden weggedraaid. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke wegen met 1-richtingsverkeer kunnen blijven functioneren en bij welke wegen dit tijdelijk moet worden omgedraaid of opgeheven.

Bijkomend voordeel van deze werkmethode is dat na verloop van tijd er op basis van meerdere projecten een kaart ontstaat waarop alle permanente verkeersmaatregelen zijn vastgelegd, zonder dat hiervoor een aparte inventarisatie moet worden uitgevoerd.

 

Analyse van knelpunten: Wie mag er nog langs

Op basis van de vastgelegde risico's en de bijbehorende kaart met permanente verkeersmaatregelen analyseren wij welke verkeersdeelnemers nog langs het werkvak geleid kunnen worden en welke verkeersdeelnemers moeten worden omgeleid. Ook deze berekeningen worden schriftelijk vastgelegd.

 

TTVM-plankaart: Afzettingen en omleidingen in beeld

Op een plankaart wordt voor de afzetting van het werkvak en de geleiding van de verkeersdeelnemers de benodigde bebording en bebakening ingetekend. Hierbij wordt een overzichtslijst geleverd met hoeveelheden, zodat op basis hiervan op eenvoudige wijze een kostenraming kan worden opgesteld, de inhuur van materiaal kan worden geregeld en de uitvoering op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Meer info

Instructieboekje 96b
Uniek zoeksysteem 96a/96b  voor 'Korte klusjes'

Elke werkgever is verplicht om in overeenstemming met artikel 5 van de Arbowet op basis van een Risico-inventarisatie een schriftelijk Plan van Aanpak per werksituatie aan zijn werknemers mee te geven.

 

Dit Plan van Aanpak heeft Veringmeier verkeersmanagement verwerkt in een Instructieboekje Korte klusjes met een aantal geplastificeerde kaarten waarop alle afzettingen staan weergegeven voor werkzaamheden die niet langer duren dan 1 dag. De boekjes hebben een uniek zoeksysteem waarin u stapsgewijs op eenvoudige wijze uw werksituatie kunt vastleggen. Vervolgens leidt het boekje u naar het meest geschikte afzettingsfiguur.

 

Er zijn 7 verschillende versies beschikbaar, die elk voorzien kunnen worden van praktijkfoto's voor wegwerkers, hoveniers, landmeters of nutsbedrijven die werkzaam zijn in de aangegeven werkgebieden.

Meer info

Wegwerkzaamheden
Meer informatie over tijdelijke verkeersmaatregelen

Onze website heeft een uitgebreide informatie met een bibliotheek, mediatheek, wet- en regelgeving en links naar bedrijven en instellingen. Alles is geheel gratis toegankelijk en veel items zijn gratis te downloaden. Over tijdelijke verkeersmaatregelen vindt u de volgende items, die u verder helpen bij uw werkzaamheden:

 

Algemeen

13 boeken, artikelen en downloads

 

Mobiliteitsmanagement

17 boeken, artikelen en downloads

 

Autosnelwegen

   7 boeken, artikelen en downloads

 

Niet- autosnelwegen

14 boeken, artikelen en downloads

 

Filmpjes over tijdelijke verkeersmaatregelen

49 filmpjes voor geregistreerde bezoekers

 

CROW-kennisnet: Werk in Uitvoering

Deze website van CROW levert informatie op het terrein van veilig werken aan wegen en tijdelijke verkeersmaatregelen.

Meer info

Cursusaanbod
Cursusprogramma 2011-2012

Het cursusprogramma voor het seizoen 2011-2012 wordt momenteel voorbereid. Om u van dienst te zijn besteden we het komend seizoen extra aandacht aan onze twee unieke leergangen.

 

Meer informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Ons cursusprogramma


bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie