indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
Verkeerstekensbibliotheek
Nieuwsbrief editie 5 - 2011
juli/augustus 2011


Vakantiereis
Vakantiereis

Vakantie,
Kom tot jezelf!
Kom tot rust!

De afstand die je moet afleggen
is niet zo groot.
Het is de afstand tussen
je buitenkant en je binnenkant.
Als daar geen vrede is
zul je nergens ter wereld
vakantievreugde vinden.
Is er vrede en vreugde in je hart
dan kun je gaan waar je wilt.

(Rimmy, aug 2009)

Als u uitgerust en tevreden terugkijkt op uw zomervakantie, dan heeft u weer energie opgedaan om u verder te ontwikkelen in uw vakgebied. Indien u overweegt om uw kennis op het gebied van tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen te vergroten, dan hebben wij een interessant programma voor u klaar staan. Wij hopen u te inspireren, waarmee we met zijn allen een bijdrage leveren aan een veiliger Nederland.

Laat u inspireren

Cursusprogramma 2011-2012
Nieuw cursusprogramma 2011-2012

Wij hebben een volledig cursusprogramma ontwikkeld voor tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen. Gericht op management, werkvoorbereiding, uitvoering, handhaving en beheer wordt een totaalpakket geboden voor een ieder die verkeersmaatregelen laat toepassen, voorbereidt, toepast, of inspecteert aan, op of langs de openbare weg.

Als u zich wilt verdiepen in het vakgebied van tijdelijke verkeersmaatregelen dan kan dat uitstekend door het volgen van een van onze cursussen. Wellicht vraagt u zich af welke cursussen het meest geschikt zijn voor uzelf. Om aan deze vraag tegemoet te komen hebben wij een aantal speciale leergangen opgesteld.

Als u alle cursussen uit een leergang heeft gevolgd, maakt deze leergang van u een specialist tussen uw vakgenoten. U ontvangt hiervoor een apart leergangcertificaat.

Als u interesse heeft in een cursus buiten de aangeboden leergangen, dan kunt u zich hiervoor natuurlijk ook inschrijven.

Meer info

Leergang TVM-specialist
Leergang 'TVM-specialist'

Al enige jaren zijn de 'Richtlijnen 96b voor Werken in Uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom' van kracht. Juni 2003 is CROW-publicatie 96 met de herziene Handleiding 'veilig werken aan de weg' uitgebracht. Mei 2005 zijn de gehele Richtlijnen herzien.

Om aan al deze richtlijnen en publicaties te kunnen voldoen, hebben wij in samenwerking met de Arbeidsinspectie een speciale leergang ontwikkeld.

Speciaal voor mensen die zich beroepsmatig willen specialiseren in de werkvoorbereiding, toezicht en handhaving van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt in de Leergang LG1 'TVM-specialist' een cyclus van vijf afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 7,5 dag.
Achtereenvolgens worden de volgende cursussen doorlopen:

 • Praktijkcursus G1 'Wet- en regelgeving tijdelijke verkeersmaatregelen'
 • Praktijkcursus C4 'Tijdelijke verkeersmaatregelen 96b'
 • Cursus D1 'Tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken'
 • Toolbox-meeting F1 'Korte klusjes 96b voor wegwerkers'
 • Praktijkcursus H1 'Inspectie en handhaving 96b'.

De leergang wordt in het seizoen 2011-2012 één keer gegeven op vier verschillende locaties in Nederland.
De leergang begint op 5 oktober 2011 met de cursus G1  en eindigt op 26 april 2012 met de cursus H1.

Meer info

Leergang Vakbekwaam wegwerker 96b
Leergang 'Vakbekwaam wegwerker 96b'

Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen brengt risico's met zich mee.

Speciaal voor mensen die zich beroepsmatig willen specialiseren in het zelfstandig kunnen kiezen van de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen en deze op een veilige manier willen uitvoeren worden in de Leergang LG2 'Vakbekwaam wegwerker 96b' twee afzonderlijke cursussen gegeven, gevolgd door een begeleidingsmiddag met praktijkoefeningen in uw eigen werksituatie. Achtereenvolgens worden verdeeld over 4 dagdelen de volgende cursussen doorlopen:

 • Praktijkcursus E1 'Veilig werken voor wegwerkers'
 • Toolbox-meeting F1 'Korte klusjes 96b voor wegwerkers'
 • Begeleidingsmiddag E5 'Veilig werken 96b in de praktijk'.

Deze leergang is een uitstekende basis voor onze vervolgopleiding als verkeersregelaar, zodat u allround in de uitvoering kan worden ingezet.

De leergang wordt in het seizoen 2011-2012 twee keer gegeven op vier verschillende locaties in Nederland.
De eerste leergang begint met de praktijkcursus E1 op 7 september 2011, de toolbox-meeting F1 volgt op 29 september 2011, waarna de begeleidingsmiddag bij u op locatie nader wordt afgesproken.
De tweede leergang begint met de praktijkcursus E1 op 11 januari 2012, de toolbox-meeting F1 volgt op 8 maart 2012, waarna de begeleidingsmiddag bij u op locatie nader wordt afgesproken.

Meer info

Leergang verkeersregelaar
Leergang 'Verkeersregelaar'

Wij hebben in samenwerking met de Nederlandse Uniform Academie een aparte Leergang LG3 'Verkeersregelaar' ontwikkeld. Deze leergang is bedoeld voor mensen die een opleiding willen volgen om een aanstelling te krijgen als beroepsverkeersregelaar. Hiernaast geeft de leergang een verdieping voor reeds aangestelde verkeersregelaars, die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren. In deze leergang worden achtereenvolgens verdeeld over 7 dagen de volgende cursussen doorlopen:

 • Theoriecursus I1 'Verkeersregelaar'
 • Praktijkcursus I2 'Verkeersregelaar'
 • Praktijkcursus I3 'Houding en gedrag verkeersregelaars'
 • Praktijkcursus I4 'Verkeer regelen in bijzondere situaties'

In deze leergang zitten niet alleen de theorie- en praktijkcursus verkeersregelaar, die verplicht zijn voor de aanstelling als beroepsverkeersregelaar, maar ook een aantal aanvullende applicatiecursussen, met aandacht voor klantvriendelijkheid, omgaan met agressie, incident-management en een training voor coördinatoren.

De leergang wordt in het seizoen 2011-2012 twee keer gegeven op vijf verschillende locaties in Nederland.
De eerste leergang begint op 13 september 2011 met de cursus I1 en eindigt op 22 december 2011 met de cursus I4.
De tweede leergang begint op 17 januari 2012 met de cursus I1 en eindigt op 26 april 2012 met de cursus I4.

Meer info


bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie