indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
Leergang TVM-specialist
Nieuwsbrief editie 6 - 2011
september 2011


Blog
KLPD neemt de regie over bij evenementen

Als je een evenement organiseert, waarbij de politieregio gevraagd wordt om te assisteren bij het regelen van het verkeer, dan wordt dit - indien tijdig aangevraagd - vaak professioneel gehonoreerd met de inzet van politieagenten. Indien hierbij collegiale versterking door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) wordt gegeven, dan moet je beseffen dat je als wegbeheerder niets meer te zeggen hebt en bepalen de motoragenten tijdelijk hoe er op dat moment gehandeld wordt.

Lees de weblog

Holland Ladies Tour

Holland Ladies Tour
Verkeersplan voor Holland Ladies Tour

Van 6 tot en met 11 september werd de ronde van Nederland voor dames gereden. Marianne Vos was voor de derde achtereenvolgende keer de sterkste in een internationaal deelnemersveld van 140 wielrensters. De gemeente Papendrecht verzorgde met succes de 4e etappe. De wielrensters reden 5 rondjes door de gemeente en de Alblasserwaard over een totale lengte van 127,5 km. Er reden 40 volgauto's mee.

Draaiboek

Veringmeier Verkeersmanagement heeft voor de gemeente Papendrecht een compleet draaiboek gemaakt voor dit wielerevenement. Hiermee verkrijgt de gemeente tevens een blauwdruk voor toekomstige evenementen. In het draaiboek voor de 4e etappe zijn door ons verwerkt:

 • een duidingsplan;
 • een vergunningenplan;
 • een communicatieplan;
 • een verkeersplan;
 • een milieuplan;
 • een calamiteitenplan.

Aan zo'n wielerronde gaat heel wat voorbereiding vooraf. De 4e etappe werd begeleid door 17 motoragenten van de KLPD, 9 poltieagenten van Zuid-Holland Zuid en 43 verkeersregelaars. Om het geheel facilitair te ondersteunen zette de gemeente 8 man, 2 vrachtwagens en een veegwagen in. Verder waren 400 dranghekken, 17 waarschuwingshekken, 146 verkeersborden, 39 meter kunststof barriers en 25 strobalen nodig om de wielrensters een veilige doorgang te garanderen.

Verkeersplan
In het verkeersplan voor de 4e etappe zijn verwerkt:

 • het afsluiten van straten, kruisingen, parkeerterreinen, de startlocatie en de finish;
 • een parkeerplan voor deelnemers en bewoners;
 • een post- en takenplan voor verkeersregelaars, signaleurs en politieagenten;
 • een alternatieve route voor weggebruikers om het centrum uit te komen;
 • een werkplan-tijdschema voor het plaatsen, opdraaien, afdraaien en verwijderen van bebording en bebakening. 

Meer informatie
De gereden route, de consequenties voor het verkeer in het centrum en een foto- en video impressie van de 4e etappe is te zien op onze website.

Meer info

Draaiboek evenementen
Evenementen vragen een specifieke aanpak

Elk evenement kent dezelfde vier fasen te weten:

 • Voorbereidingsfase
 • Opbouwfase
 • Uitvoeringsfase
 • Afbouwfase

Doordat alle evenementen dezelfde fases doorlopen heeft Veringmeier Verkeersmanagement qua opzet een standaard draaiboek ontwikkeld dat flexibel op onderdelen inhoudelijk kan worden aangepast ten behoeve van verschillende soorten evenementen. Met behulp van het draaiboek wordt bereikt dat het gehele proces systematisch wordt doorlopen en dat alle (soms verplichte) stappen worden genomen. Tevens kan een uitgewerkt draaiboek worden gehanteerd bij een evaluatie van evenementen die hebben plaatsgevonden. 

Meer info

Informatie
Informatie over Evenementen

De website heeft een uitgebreide mediatheek en bibliotheek van verschillende uitgevers in Nederland. Systematisch gerubriceerd kunt u detailinformatie opvragen over allerlei onderwerpen. Over het onderwerp Evenementen vindt u  de volgende items, die u verder helpen om het werken in de openbare ruimte veiliger te maken.

Publicatie Verkeersmaatregelen bij evenementen

Folder De verkeersregelaar bij evenementen

VNG-Model Mandaat verkeersregelaars

Alleen voor geregistreerde bezoekers (Registreer u nu hier gratis):

Film Regelscenario's bij evenementen

Meer info

Leergang TVM-specialist


Instructieboekje Korte Klusjes
Leergang TVM-specialist start 5 oktober

Speciaal voor mensen die zich beroepsmatig willen specialiseren in de werkvoorbereiding, toezicht en handhaving van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt in de Leergang LG1 'TVM-specialist' een cyclus van vijf afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 7,5 dag. Als u alle cursussen uit de cyclus hebt gevolgd, maakt deze leergang van u een specialist tussen uw vakgenoten. U omtvangt hiervoor een apart leergangcertificaat.

 Achtereenvolgens worden de volgende cursussen doorlopen: G1 - C4 - D1 - F1 - H1. Het staat u vrij om de cursussen in de aangeboden volgorde als cyclus te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat u in uw eigen tempo en beschikbare tijd uw kennis kunt vergroten.

De leergang wordt in het seizoen 2011-2012 één keer gegeven op vier verschillende locaties in Nederland.
De leergang begint op 5 oktober 2011 en eindigt op 26 april 2012.
Voor een overzicht van alle data en locaties kijkt u op onze website op de pagina Data & Locaties.

Als u zich in één keer aanmeld voor alle cursussen uit deze Leergang dan ontvangt u gratis het Instructieboekje Korte klusjes PL3. Wees er snel bij, want de eerste cursus start al op 5 oktober.

Meer info


bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie