indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
TVM-cursus
Nieuwsbrief editie 7
oktober 2011


Cursussen

Cyclus van 5
4-daagse cursus TVM wijst u de weg naar een veilige werksituatie
Artikel 5 Arbowet verplicht elke werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Bij werkzaamheden aan de weg lopen zowel wegwerkers als weggebruikers gevaar. Door de specifieke kenmerken van de weg, het verkeer en het werk te inventariseren en te analyseren kan in een plan van aanpak tot een juiste beslissing en uitwerking worden gekomen.

Veringmeier Verkeersmanagement heeft in samenwerking met de Arbeidsinspectie een 4-daagse Praktijkcursus C4 Tijdelijke verkeersmaatregelen ontwikkeld waarin aan de hand van een theoretische overdracht via dia's en video's en een groepsgewijze uitwerking van 8 praktijkcases wordt geleerd om een risico-inventarisatie te houden, de risico's te analyseren en om te zetten in een afzettings- en omleidingsplan.

De eerste drie cursusdagen worden verspreid door Nederland op verschillende locaties gegeven. De slotdag wordt centraal in Utrecht gegeven, waarbij op locatie stapsgewijs een werksituatie wordt geïnventariseerd en geanalyseerd, de verschillende oplossingen worden afgewogen en de beste oplossing wordt uitgewerkt in een afzettings- en omleidingsplan.

De cursus wordt gegeven:
in Utrecht       op 02, 16 en 30 november
in Meppel        op 03 en 17 november en 1 december
in Roosendaal op 09 en 23 november en 14 december
in Eindhoven   op 10 en 24 november, 15 december

De afsluitende praktijkdag wordt centraal in Utrecht gegeven op 21 december 2011 of 19 januari 2012.

 Wees er snel bij, want de eerste cursusdag start op 2 november.

Meld u nu aan

Eindhoven

 
Rolf Simons uit Eindhoven beveelt ons aan
Rolf Simons is verkeerscoördinator in de gemeente Eindhoven en jarenlang betrokken bij de tot standkoming en ontwikkeling van de Richtlijnen 96a/b, die worden uitgegeven door de CROW in Ede.

Rolf gaf op 25 oktober 2010 de volgende aanbeveling:

"Peter Veringmeier is een gedreven persoonlijkheid met een enorme kennis op het gebied van veiligheid in relatie tot omleidingen en tijdelijke verkeersmaatregelen bij werken aan de weg. Hij vindt steevast een goede balans tussen de theorie met de beschikbare richtlijnen en de praktijk.

Daarnaast is hij innovatief als het gaat om het bedenken van gereedschappen om de complexe richtlijnen en maatregelen op een 'eenvoudigere' manier toe te passen.

Ik kan Peter dan ook aanraden als cursusleider voor alle facetten binnen het boeiende en dynamische vak van verkeersmaatregelen en veilig werken bij wegwerkzaamheden en evenementen in de openbare ruimte.
"

Indien u ook zelf wilt ervaren wat u kunt leren op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen, dan meld u zich nu aan voor de 4-daagse Praktijkcursus C4 Tijdelijke verkeersmaatregelen.

Meld u nu aan
bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie