indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie
nieuwjaarswens
Nieuwsbrief editie 8 - 2011
december 2011


Gunnen bij huidige prijzen voor verkeersmaatregelen
Wel of niet gunnen bij huidige prijzen voor verkeersmaatregelen?

Bij aanbestedingen moet beoordeeld worden of prijzen waarmee ingeschreven wordt alle kosten bevatten die voor de gevraagde werkzaamheid nodig zijn. Toepassing van artikel 01.01.03 uit de Standaard RAW Bepalingen 2010 roept de vraag op of bestekken nog wel gegund kunnen worden bij veel van de huidige inschrijvingen voor verkeersmaatregelen.

Lees de weblog

Boek bordenvol Nederland
Nieuw boek 'bordenvol Nederland'

Nederland telt miljoenen verkeersborden. Wegsleepregeling, verboden toegang en aanwijzingen voor poepende honden. Niet aanraken. Hier ritsen. Situatie gewijzigd. Betreden op eigen risico. Zachte berm. Het wemelt in Nederland van officiële en particuliere tekstborden en -bordjes met een grote variëteit aan hele en halve publieke geboden, verboden, voorschriften, waarschuwingen, kennisgevingen, aanraders en andere boodschappen.

 Journalist en schrijver Jelle Leenes vindt dit allemaal maar "overdreven bemoeizucht". Met zijn boek "Verboden aan te plakken: bordenvol Nederland" probeert hij duidelijkheid te scheppen in de wildgroei. Hij gidst de lezer informatief en commentariërend langs twintig alom aanwezige en daardoor overbekende wenken. Je zou zijn selectie de minst gevreesde 'geboden' van Nederland kunnen noemen.

Meer info

130 km per uur wordt de nieuwe norm
130 km/h vanaf september 2012 de nieuwe norm

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil per 1 september 2012 de maximumsnelheid op autosnelwegen verhogen naar 130 km per uur. Waar 130 niet mogelijk is vanwege het milieu en de verkeersveiligheid zal een lagere maximum snelheid gelden.

Op onze website leest u wat dit gaat betekenen en hoe verschillende partijen reageren op de voorgenomen snelheidsbeperking.

Meer info

Leergang TVM-specialist Leergang Vakbekwaam wegwerker 96b Leergang Verkeersregelaar
Een goede voorbereiding is het halve werk

Met het jaar 2012 voor de boeg liggen er weer nieuwe kansen om uw kennis te vergroten op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Speciaal voor mensen die zich beroepsmatig willen specialiseren in de werkvoorbereiding, toezicht en handhaving van tijdelijke verkeersmaatregelen starten wij in januari 2012 met een extra Leergang LG1 'TVM-specialist' op onze cursuslocatie te Utrecht. Deze leergang is een cyclus van vijf afzonderlijke cursussen met een studieduur van in totaal 7,5 dag. Achtereenvolgens worden de volgende cursussen in Utrecht doorlopen:
  
Praktijkcursus G1
'Wet- en regelgeving tijdelijke verkeersmaatregelen' 19-01-2012
Praktijkcursus C4
'Tijdelijke verkeersmaatregelen 96b' 01-02-2012, 15-02-2012
07-03-2012, 14-03-2012
Cursus D1
'Tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken' 04-04-2012
Toolbox-meeting F1
'Korte klusjes 96b voor wegwerkers' 18-04-2012
Praktijkcursus H1
'Inspectie en handhaving 96b' 25-04-2012

Voor mensen die zelfstandig de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen willen kiezen en deze op een veilige manier willen uitvoeren worden in de Leergang LG2 'Vakbekwaam wegwerker 96b' twee afzonderlijke cursussen gegeven, gevolgd door een begeleidingsmiddag met praktijkoefeningen in uw eigen werksituatie.

De eerstvolgende leergang begint met de Praktijkcursus E1 'Veilig Werken voor wegwerkers' in Nunspeet op 11 januari 2012, in Zoeterwoude op 12 januari 2012, in Roosendaal op 25 januari 2012 en in Eindhoven op 26 januari 2012.

In de Leergang LG3 'Verkeersregelaar' zitten niet alleen de theorie- en praktijkcursus verkeersregelaar, die verplicht zijn voor de aanstelling als beroepsverkeersregelaar, maar ook een aantal aanvullende applicatiecursussen, met aandacht voor klantvriendelijkheid, omgaan met agressie, incident-management en een training voor coördinatoren.

De eerstvolgende leergang begint met de Theoriecursus I1 'Verkeersregelaar' in Nunspeet op 17 januari 2012, in Zoeterwoude op 24 januari 2012, in Eindhoven op 31 januari 2012, in Roosendaal op 7 februari 2012 en in Meppel op 14 februari 2012.

Meer info en aanmelden

Gelukkig 2012
Vooruitblik 2012

Dit is de laatste Nieuwsbrief van Verkeersmaatregelen in 2011. Ook in het nieuwe jaar willen wij u met onze informatie van dienst zijn. Wij prikkelen u regelmatig met een actuele weblog, stimuleren u om uw kennis uit te breiden met onze cursussen en informeren u met verkeerskundige nieuwsberichten.

Het jaar 2012 staat voor ons in het teken van het uitbrengen van een geheel nieuwe softwareapplicatie voor AutoCAD. Met deze applicatie kunt u zowel permanente als tijdelijke verkeersmaatregelen op een geavanceerde manier tekenen. U ontvangt hierover begin 2012 meer informatie.

Wij wensen u een voorspoedig veilig en gezond 2012!bedrijfsprofiel Zuidkade 110 | 2741 JG Waddinxveen
tel: 0182 635 216 | fax: 0182 635 016
e-mail | verkeersmaatregelen.nl

indien u deze e-mail niet goed kunt lezen, klik dan hier voor een webversie