Zoeken
 

Weblog verkeersmaatregelen.nl


Welkom op onze weblog over verkeersmaatregelen en aanverwante zaken. Maandelijks plaatsen wij onze visie over verkeersmaatregelen. Wat valt ons op in de openbare ruimte aan verkeersmaatregelen, hoe gedragen verkeersdeelnemers zich en kan/wordt er op gehandhaafd.


Het is altijd onze intentie om waardevolle informatie te bieden met onze blogartikelen, echter de waarde van deze blogartikelen wordt voor een groot deel bepaald door de opmerkingen en vragen die lezers erbij plaatsen.


Daarom nodigen we je van harte uit om jouw inzichten bij te dragen aan de blogartikelen.


En kom dan ook weer eens terug om te lezen wat anderen hebben bijgedragen.


Hieronder vind je alle blogartikelen op een rijtje.

Veel leesplezier!

Weblog
sep 24

Geplaatst door: Peter Veringmeier
dinsdag 24 september 2019 12:28  RssIcon

Werkzaamheden in de openbare ruimte hebben doorgaans direct effect op het alledaagse functioneren van de stad. Straten worden opgebroken, verkeer moet worden omgeleid en bewoners, ondernemers en winkelend publiek ondervinden hinder. Het functioneren van de stad is dan ook afhankelijk van een goede regie over de werkzaamheden in de openbare ruimte.


Gemeenten blijven altijd in ontwikkeling en burgers hebben doorgaans veel begrip voor werk in de openbare ruimte. Zeker als ze het resultaat zien. Ze willen alleen wel dat de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder plaatsvinden. Oók gemeentes willen dat, samen met de partners die de werkzaamheden uitvoeren.Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) zijn de belangrijkste aandachtsgebieden om hinder bij werkzaamheden in de openbare ruimte te beperken. In de dagelijkse praktijk is hierbij een voortdurend spanningsveld tussen veilig werken en het bereikbaar houden van bestemmingen. Dat desalniettemin aan beide uitgangspunten kan worden voldaan zien we steeds vaker terug in BLVC-plannen die voordat de uitvoering start worden vastgesteld.


De stichting CROW uit Ede heeft op 18 juni 2014 in de richtlijnen WIU 96b het te voeren beleid als volgt omschreven in de publicatie Werk in uitvoering - Beleid en proces veilig werken aan wegen, paragraaf 2.1 Beleid:


Een maatregel wordt genomen vanuit de volgende beleidsuitgangspunten:

  • verkeersveiligheid; de veiligheid van de weggebruiker wordt gewaarborgd;
  • veiligheid wegwerker; werknemers hebben een veilige werkplek;
  • verkeersmanagement; optimale doorstroming voor weggebruiker met minimale overlast voor de omgeving wordt bewerkstelligd;
  • informeren; weggebruikers worden adequaat geïnformeerd;
  • lifecycle; (belasting)geld wordt doelmatig ingezet, bezien vanuit de totale lifecyclekosten.


Er is geen sprake van een hiërarchie in de beleidsuitgangspunten voor veiligheid. De eerste twee beleidsuitgangspunten zijn niet onderhandelbaar; veiligheid moet altijd geborgd zijn.


De topeisen ‘verkeersmanagement’ (Bereikbaarheid) en ‘informeren’ (Communicatie) zijn volgend op veiligheid; zij volgen het ambitieniveau van de wegbeheerder.


Contractueel/privaatrechtelijk gelden deze beleidsuitgangspunten als topeisen, wat betekent dat alle onderliggende eisen worden gesteld om een topeis te bereiken.


De beleidslijn van CROW volgend is het van belang dat er een weging plaatsvindt tussen het belang van deze 4 topeisen. In BLVC-plannen staat de B van bereikbaarheid voorop. Van belang is echter dat de V van veiligheid altijd prioriteit krijgt.


Die prioritering hanteren wij bij het opstellen van plannen en het toetsen van de uitvoering daarvan. Dit betekent ondermeer dat wij niet marchanderen met de benodigde veiligheidsruimte. Ook in de benaming van onze leergangen zie je dit terug. Wij bieden een leergang VBLC-specialist Planvorming en een leergang VBLC-specialist Toezicht aan.


Als meer mensen die volgorde als vanzelfsprekend gaan vinden, ontstaat er een groter bewustzijn bij de aanpak van risico’s in de (wegen)bouw. En als dit resulteert in minder ongevallen dan wordt veiligheid pas echt bereikbaar.

 

Copyright ©2019 Peter Veringmeier

6 commentaren tot heden...


Betr: Veiligheid is Bereikbaar

Geheel gelijk, meestal staat die v ergens achteraan...

Door Wijnand, adviseur verkeer, docent VCA/verkeer NCOI op   donderdag 3 oktober 2019 15:43

Betr: Veiligheid is Bereikbaar

Peter ik snap je betoog. Ik sta ook achter je logica maar je kan het ook anders zien.
Een werk betekent dat er iets aan de Bereikbaarheid verandert. De B staat dus terecht vooraan. Dat deze verandering gevolgen heeft komt tot uiting in de C, V, en de L. Ja bewuste volgorde. Want als gevolg van het B-probleem moet je gaan Communiceren: voorbereidend (intern) t/m de uitvoeringsfase (extern). Zonder communicatie zal je nooit iets in leefbaarheid of veiligheid oplossen. Dan de V en dan de L. Zonder de Veiligheid mis je vanzelf het Leven.
Ieder ander persoon zal er ook een mooi verhaal van kunnen maken welke letters hij zou willen hanteren en in welke volgorde.
In mijn optiek doet de volgorde van de letters er niet zo heel veel toe. Althans, ik ben voorstander om de volgorde aan te houden zoals deze reeds het meest wordt gebruikt. Als er iets irritant is, dan is het wel het zoeken met ctrl F in een document waar iemand ineens aan andere woordkeus heeft gemaakt; want dan ga je dat zoekresultaat missen (ook is daarom de spellingcontrole van meer belang dan mensen primair denken). Een andere volgorde roept meer vragen op dan dat het zaken echt oplost.
Ik zou daarom zeker niet willen pleiten om de volgorde te veranderen.

Door Ron Reijnders, bestekdeskundige op   woensdag 9 oktober 2019 16:59

Betr: Veiligheid is Bereikbaar

Ik ben overigens wel benieuwd welke wegbeheerder echt blij wordt van de oplossing zoals op de foto. Een gele verflijn(?) op een mooie gebakken steen. Ik weet soms kan het niet anders maar ben benieuwd of mensen een mooiere oplossing hebben. Ik hoop dat het digitale tijdperk uiteindelijk de auto op het juiste spoor en snelheid gaat houden dat is denk ik een hoger veiligheidsniveau t.o.v. hoe we het nu nog proberen te reguleren met lijnen en een woud aan borden. Ik denk en hoop dat het vak de aankomende 15 jaar wel eens sterk kan veranderen.

Door Ron Reijnders, bestekdeskundige op   woensdag 9 oktober 2019 17:00

Betr: Veiligheid is Bereikbaar

Beste Ron,

Zodra een project in uitvoering gaat zal altijd worden begonnen met het nemen van veiligheidsmaatregelen. Hierdoor wordt de beschikbare openbare ruimte voor de weggebruiker beperkt. Afhankelijk van de gekozen veiligheidsmaatregelen blijft er meer of minder ruimte over om het werk nog te kunnen passeren, of dat weggebruikers (deels) moeten worden omgeleid. De veiligheidsmaatregelen bepalen dus de te nemen bereikbaarheidsmaatregelen. Dit is slechts in beperkte mate andersom. Bijvoorbeeld als voetgangers of fietsers langs een bouwhek lopen/rijden. Dan moeten de voeten van de bouwhekken voor de veiligheid naar binnen worden gedraaid.

Wegbeheerders stellen soms grote eisen aan de doorstroming en bereikbaarheid. Dit kan dan consequenties hebben voor de fasering of de wijze van bouwen. Maar hier mag de veiligheid nooit door onder druk komen te staan. Met andere woorden veiligheid moet altijd gegarandeerd zijn, bereikbaarheid kan niet altijd gegarandeerd worden.

Ik ben overigens geen voorstander van een andere benaming. BLVC is inmiddels een begrip geworden, waardoor alle aspecten de aandacht krijgen die het verdient. Het gaat mij ook niet om de volgorde van letters, maar om de volgorde van het overdenken van de te nemen maatregelen en het belang daarvan.

Door Peter Veringmeier op   woensdag 9 oktober 2019 17:21

Betr: Veiligheid is Bereikbaar

Blij met je reactie. maar deze doet mij wel denken aan andere zaken. Namelijk dat sommige veiligheidsmaatregelen OOK weer juist onveiligheid introduceren. Soms zelfs meer dan er wordt opgelost. Neem nu bijvoorbeeld dat bouwhek.
zet je een gebied af met een bouwhek dan komt dat in de praktijk vaak zeer dicht bij de normale kant van de verharding. De onveiligheidsgevolgen zijn evident:
1. de fietser wil zijn natuurlijke afstand houden tot dat hek en dus fietst hij verder van de kant verharding af. Met als gevolg meer risico op raken van andere weggebruikers. waarbij de gevolgen niet uitgelegd hoeven te worden.
2. het plaatsen en verwijderen introduceert bij meerdere stakeholders extra gevaren (de aannemer die het plaatst en verwijderd en de weggebruiker)
Naast de kosten die dit teweeg brengt, zou ik die kosten liever aan andere zaken besteden.
Natuurlijk is in bepaalde gevallen het zetten van een bouwhek een logische must maar om altijd de opslag van bouwstoffen in de hekken te zetten daar zie ik toch zelfs nog wel meer bezwaren dan de reeds 2 benoemde bezwaren want dan moet je ook nog eens tussentijds die hekken openen en sluiten waardoor de handeling weer extra langer duurt en ook dat weer extra gevaar oplevert.
Ik zou de kosten dan liever besteden aan 1 of 2 'verkeersregelaar(s)' die de actie begeleid.

Door Ron Reijnders, bestekdeskundige op   donderdag 31 oktober 2019 11:43

Betr: Veiligheid is Bereikbaar

Beste Ron,

Efficiënte bouwlogistiek kan al veel opslag in de openbare ruimte voorkomen.
Maar er zal altijd ruimte moeten zijn voor opslag van uitkomend en inkomend materiaal. Dat geeft een aannemer echter geen excuus om die opslag niet in de bouwhekken te plaatsen. Ik heb een keer meegemaakt dat opslag niet in de bouwhekken stond, waardoor er een ernstig ongeluk gebeurde. Lees mijn artikel hierover nog maar eens: Na vieren.

Een bouwhek mag natuurlijk niet zelf tot een onveilige situatie leiden. Hoe gevaarlijk een bouwhek kan zijn heb ik al eerder over geschreven in het artikel: Hoe groot is het veiligheidsbewustzijn bij aannemers?

In een ander artikel: Elk werk een veilig bouwhek kan je lezen waar je op moeten letten om bouwhekken veilig toe te passen.

Door Peter Veringmeier op   zaterdag 9 november 2019 16:29

Uw naam:
Titel:
Opmerking:
Beveiligingscode
Voer de hierboven getoonde code in de hieronderstaande box.
Commentaar Toevoegen   Annuleren