Bibliotheek

 

Welkom in onze openbare digitale bibliotheek van publicaties op het gebied van verkeersmaatregelen in Nederland. In deze bibliotheek vindt u een verzameling van boeken en gratis downloads van verschillende uitgevers.

 

Gebruik de verwijzigingsborden links om een publicatie uit een specifieke categorie te zoeken.

Vervolgens selecteert u uw keuze en komt u op een pagina met een samenvatting, informatie over de uitgever en een link waar de publicatie te bestellen of te downloaden is.

Bebakening en markering
Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen
Meer info...

NEN-EN 1423:2012 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Nastrooimateriaal - Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels van beide

Meer info...

NEN-EN 1424:1997/A1:2003 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Premix glasparels

Meer info...

 NEN-EN 1436:2007+A1:2008 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker

Meer info...

NEN-EN 1463-1:2009 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Retroreflecterende wegdekreflectoren -

Deel 1: Initiële producteisen

Meer info...

NEN-EN

1790:2013 en

 

Materialen voor wegmarkering - Geprefabriceerde wegmarkeringen

Meer info...

NEN-EN 1824:2012 en

 

Wegmarkeringsmaterialen – Beproeving op de weg

Meer info...

NEN-EN 12802:2011 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Methoden van laboratoriumonderzoek en identificatie

Meer info...

NEN-EN 13212:2011 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Eisen te stellen aan de productiecontrole

Meer info...

NEN-EN 13459:2011 en

 

Wegmarkeringsmaterialen - Monsterneming uit opslag en beproeving

Meer info...

NEN-EN 1317-1:2010 en

 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en algemene criteria voor beproevingsmethoden

Meer info...

NEN-EN 1317-2:2010 en

 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails en voertuiggeleiding

Meer info...

NEN-EN 1317-3:2010 en

 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 3: Prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers

Meer info...

NVN-ENV 1317-4:2001 en

 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 4: Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor begin- en eindconstructies en overgangsconstructies van geleiderail

Meer info...

NEN-EN 1317-5:2014 Ontw. en 

Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen, duurzaamheid en conformiteitsbeoordeling

Meer info...

NPR-CEN/TR 1317-6:2012 en 

Afschermende constructies voor wegen - Afschermende systemen voor voetgangers - Deel 6: Borstwering voor voetgangers

Meer info...
Een streepje voor.... de betekenis van verkeerstekens op het wegdek
Meer info...
Selectieve toegang en doseren
Meer info...
Bewegwijzering
Richtlijn bewegwijzering
Meer info...
Handboek Parkeerverwijssystemen
Meer info...
De rol van informatie in het wegverkeer
Meer info...
Fietsverkeer
Openbaar vervoer
Handboek halteplaatsen
Meer info...
Trambaanconstructies in stedelijk gebied
Meer info...
Voorschrift Veilig Werken Tram
Meer info...
Parkeren
Vakbladen
Veilig werken
Verkeerslichten
Verkeersregelaars
Verkeerstekens
Verkeersveiligheid
Verkeerswetgeving
Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte
Meer info...
Richtlijnen en aanbevelingen toegepast?
Meer info...
Verkeersborden en verkeersregels in Nederland
Meer info...
Meer info...
Zakboek WVW
Meer info...
Handboek verkeerswetgeving
Meer info...
Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Meer info...
Hoofdlijnen van de wet Mulder
Meer info...
Factsheet Maximum snelheden op autosnelwegen
Meer info...
Bekeurd, wat nu?
Meer info...
Voetgangersverkeer
Wegontwerp
Werk in uitvoering - algemeen
Werk in uitvoering - mobiliteitsmanagement en communicatie
Zie ook onze Mediatheek met