publicatie 268

Selectieve toegang en doseren

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 69 53 00, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 30 januari 2009
ISBN: 978 90 6628 522 4
Aantal pagina's: 96
Bestellen: klik hier...

Deze publicatie behandelt de totstandkoming van een selectief toegangs- of doseersysteem. De publicatie gaat onder meer in op de technische, juridische en verkeerskundige aspecten. Het proces is opgedeeld in processtappen die u kunt doorlopen. Bepaal daarmee of een selectief toegangssysteem het geschikte middel is voor uw situatie.

publicatie 268