Richtlijn bewegwijzering 2014

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 23 januari 2014
ISBN: 9789066286313
Aantal pagina's: 256
Bestellen: klik hier...

Deze publicatie is alleen beschikbaar als digitale kennismodule.


Nieuwe bewegwijzeringssystematiek

De publicatie bevat de eisen en richtlijnen waaraan de bewegwijzering op autosnelwegen en nietautosnelwegen moet voldoen. Aan bod komen: het aanduidingenbeleid, de bewegwijzeringssystematiek, de basisprincipes van bewegwijzering, het bordontwerp en de configuratie van de bewegwijzering.


Veranderingen

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de voorgangers zijn de nieuwe bewijzeringssystematiek en de nieuwe pijlconfiguratie. De publicatie gaat bijvoorbeeld in op het gebruik van opgaande pijlen in plaats van vallende pijlen, het aanduiden van richtingen in plaats van hoofd- en eindbestemmingen, en het gebruik van een witte bies op borden voor meer contrast tussen rode en blauwe kleuren om de leesbaarheid te vergroten. Met afbeeldingen en technische tekeningen wordt duidelijk gemaakt hoe de wijzigingen toe te passen.


Alle informatie bijeen

Deze publicatie is volledig vernieuwd en vervangt:

  • CROW-publicatie 222 ‘Richtlijn bewegwijzering’ uit 2005 en bijbehorende publicaties: ​
    • CROW-uitgave D08-03 ‘Richtlijn bewegwijzering uitwijkroutes’ uit 2008
    • CROW-uitgave D06-03 ‘Plaatsing bewegwijzering bij rotondes’ uit 2006
  • CROW-publicatie 262 ‘Richtlijn toeristische bewegwijzering’ uit 2008.
  • De richtlijn ‘ROA-bewegwijzering 2012.

artikelnummer 322