publicatie 224

Richtlijn voor het inrichten van busbanen en busstroken

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 november 2005
ISBN: 90 6628 453 6
Aantal pagina's: 64
Bestellen: klik hier...

Deze publicatie geeft aanwijzingen en aanbevelingen voor de inrichting en de uitrusting van busbanen en busstroken. De richtlijn speelt in op probleemsituaties die zich in de praktijk voordoen. U leest bijvoorbeeld hoe u kunt omgaan met lastige situaties op kruispunten. Ook het begin en het einde van busbanen en busstroken komen aan bod.

publicatie 224