handboek

Handboek Gedragscode Bewuste Bouwers

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Stichting Bewuste Bouwers te Zoetermeer, tel. (079) 325 24 25, www.bewustebouwers.nl
Verschijningsdatum: mei 2021
Aantal pagina's: 72
Download: klik hier...

Om in te spelen op recente ontwikkelingen is het van belang dat periodiek gekeken wordt naar de werkwijze van Bewuste Bouwers en de daarbij gehanteerde gedragscode. Recent is de geldende gedragscode getoetst en naar aanleiding daarvan zijn de gedragscode, de normkaarten en het handboek geactualiseerd.


De Bewuste Bouwers gedragscode geeft richting aan de wijze waarop op de bouwplaats bewust kan worden gebouwd, met als doel dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft en dat iedere bouwplaats een Beste Buur is. De gedragscode is herijkt en de nieuwe versie (4.1) van de gedragscode (en bijbehorende normeisen) gaat in op 1 oktober 2021.

 

Handboek Gedragscode versie 4.1