ASOV 2020

Algemene Specificatie Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: SMiN te Oss, info@stichting-smin.nl, www.smin.evenhosten.nl
Verschijningsdatum: 1 december 2019
Aantal pagina's: 19
Download: klik hier...

Omdat een goed normblad voor deze productgroep ontbreekt, hebben een aantal mastfabrikanten zo’n tien jaren geleden de ASOV2010 samengesteld. In deze publicatie werd vastgelegd op welke wijze de masten tot dan toe werden geproduceerd. In 2019 werd de gehele publicatie herzien en waar nodig aangevuld. In november 2019 werd de ASOV 2020 gepubliceerd.

ASOV 2020