Specificatie voor het installeren van detectielussen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Verschijningsdatum: 9 november 1998
Bestandsgrootte: 369 kb
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

Deze specificatie voorziet in een basis voor het zo goed mogelijk installeren, en testen van detectiemeetpunten. Detectiemeetpunten bestaan uit detectielussen, lustoevoerkabels en eventueel detectoraansluitkabels en luskoppelkasten. In deze handleiding worden één of meer detectiemeetpunten ook wel een lusconfiguratie genoemd.
Specificatie voor het installeren van detectielussen