folder

De verkeersregelaar bij evenementen

Soort uitgave: folder
Uitgever: ROV Oost-Nederland te Arnhem, www.rovoostnederland.nl
Verschijningsdatum: april 2009
Aantal pagina's: 8
Download: klik hier...

Met ingang van 1 maart 2009 is de regelgeving voor verkeersregelaars gewijzigd. Het ROVG heeft naar aanleiding hiervan de brochure "De verkeersregelaars bij evenementen" ontwikkeld. De brochure is bestemd voor een ieder die met verkeersregelaars werkt of moet gaan werken en licht alle soorten verkeersregelaars toe. Het accent ligt echter op de verkeersregelaars bij evenementen.

Op hoofdlijnen wordt onder andere de aansprakelijkheid en de bevoegdheden van de verkeersregelaars en het toezicht op de verkeersregelaars besproken en wordt ingegaan op vragen als:

  • wanneer is sprake van een evenement?

  • hoe kom je aan een vergunning?

  • hoe zit het met de aansprakelijkheid en verzekering?

  • wat zijn de bevoegdheden van een verkeersregelaar?

  • hoe is het toezicht geregeld?

Folder