publicatie

Duurzaamheidsindex verkeersborden

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: VNVF te Arnhem, tel. (026) 445 64 15, www.vnvf.nl
Verschijningsdatum: augustus 2019
Aantal pagina's: 25
Download: klik hier...

Omdat het vaak lastig blijkt om de duurzaamheid van een verkeersbord goed vast te stellen, heeft de Vereniging van Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF), CE Delft (als onafhankelijke partij) gevraagd om een methodiek te ontwikkelen die het makkelijker en toegankelijk maakt voor verkeersbordenproducenten om de duurzaamheid van hun verkeersbord te berekenen. Kortom een berekenmethodiek voor een duurzaamheidsscore.

Publicatienummer: 19.180038.110
Belangrijkste wijzigingen

1 Duurzaamheid en levensduur

Algemeen genomen geldt dat hoe langer een verkeersbord meegaat, hoe duurzamer het verkeersbord is. Mits ze aan de gestelde kwaliteitseisen blijven voldoen. Want los van het type drager zijn verkeersborden er op de eerste plaats voor de verkeersveiligheid. Naast een correcte toepassing, plaatsing en onderhoud bepaalt de kwaliteit van het retroreflecterende beeldvlak de veiligheid. Alle dragers die op dit moment op de markt zijn en die zijn meegenomen in het onderzoek, hebben een levensduur die langer is dan de levensduur van de folie. De levensduur en kwaliteit van de folie bepaalt dus de levensduur van het verkeersbord.


2 Scope berekenmethodiek

De berekenmethodiek richt zich op borden met een RVV-nummer die vallen onder ‘bord’, zoals beschreven in NEN 3381: ‘verkeersbord zijnde een verbods-, gebods-, aanwijzings-, waarschuwings-, vooraanduidings- of voorrangsbord’. Dit is dus exclusief de komborden en bewegwijzeringsborden, zoals beschreven in dezelfde norm. De berekenmethodiek is daarbij alleen van toepassing op producten met een retroreflecterend beeldvlak dat voldoet aan Klasse 2 of Klasse 3.


3 Duurzaamheidsaspecten en berekenmethodiek

De ontwikkelde methodiek berekent de duurzaamheidswaarde voor de aspecten klimaatimpact, vers watergebruik en grondstofuitputting. In het rapport vindt u de rekenmethodiek voor de verschillende aspecten. Een deel van de kengetallen is niet opgenomen in de tabellen, omdat deze bedrijfsgevoelig zijn (aangegeven met BG).


4 Duurzaamheidsscore bestaande verkeersborden

De berekenmethodiek is nu toegepast op de verkeersborden die per 1 januari 2019 op de markt waren. In tabel 10 van het rapport vindt u de resultaten. De Stichting Ultimate SigningTM zal de resultaten gaan gebruiken voor de update van de Ultimate SigningTM verkeersborden standaard. Momenteel werken we aan de nieuwe versie. Naar verwachting brengen we deze eind dit jaar uit en treedt deze vanaf begin 2020 in werking.


5 Berekenen duurzaamheidsscore nieuwe verkeersborden

De methodiek laat ruimte voor het bepalen van de duurzaamheidsscore voor verkeersborden(dragers) die nu nog niet op de markt zijn. De duurzaamheidsscore per verkeersbord kan bepaald worden met behulp van de berekenmethodiek. Voor het vaststellen van de duurzaamheidsscore voor nieuwe borden zal de Stichting Ultimate SigningTM steeds een beroep doen op CE Delft of een andere onafhankelijke partij. Leveranciers die hun de duurzaamheidsscore voor hun verkeersbord willen laten vaststellen, kunnen zich melden bij de Stichting Ultimate SigningTM of VNVF.