document

Toelichting open data verkeersborden en FAQ

Soort uitgave: Document
Uitgever: Rijksoverheid te Den Haag, tel. 0800-8002 , www.rijksoverheid.nl
Verschijningsdatum: juli 2020
Aantal pagina's: 8
Download: klik hier...

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden zijn de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het onder andere om de afbeelding op het bord, de aanduidingscode en de precieze locatie van het bord. Verzamelde gegevens worden via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) als open data beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld aan leveranciers van informatiediensten en aan wegbeheerders. Door deze gegevens te verwerken in verkeersapps of navigatiesystemen, kunnen weggebruikers up-to-date informatie ontvangen over de verkeerssituatie op hun route. Nederland is het eerste land in de wereld met zo’n digitaal overzicht van verkeersborden.


Meer informatie hierover kan je vinden op:


https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/31/verkeersborden-in-nederland-vanaf-nu-digitaal-beschikbaar


https://data.overheid.nl/dataset/verkeersborden-in-nederland


https://docs.ndw.nu/api/trafficsigns/nl/index.html