rapport

Verkeersveiligheid van stedelijke verkeersinfrastructuur

Soort uitgave: Rapport
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: 2021
Aantal pagina's: 20
Download: klik hier...

Veiligheid van wegen en straten in Amsterdam in relatie tot wegkenmerken

Na de geleidelijke invoering van Duurzaam Veilig Wegverkeer resteren er nog wegen en straten die niet voldoen aan de daarvoor geldende richtlijn. SWOV heeft hiernaar onderzoek gedaan met gegevens van wegen (limiet 50 km/uur) en straten (limiet 30 km/uur) die verzameld zijn in de gemeente Amsterdam. Hieruit blijkt dat de helft van de onderzochte 50km/uur-wegen geen gescheiden rijrichtingen heeft, 44% heeft geen vrijliggende fietsvoorzieningen en op 54% is parkeren naast of op de rijbaan mogelijk. Dit alles is niet conform de richtlijnen. Voor de 30km/uur-straten is gevonden dat 30% niet voldoet aan de richtlijn; 70% voldoet ten minste aan de minimale eisen.

 

R-2021-16