publicatie

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: ANWB te Den Haag, tel. (088) 269 22 22, www.anwb.nl
Verschijningsdatum: 2023
ISBN: 978-90-814175-2-5
Aantal pagina's: 248
Bestellen: klik hier...

Dit boek gaat in op alle belangrijke praktijkvragen rond de aansprakelijkheid voor gevaarlijke gebreken van de weg(inrichting) en de weguitrusting. Naast de civielrechtelijke komen ook de bestuursrechtelijke aspecten aan de orde.


Deze editie geeft de wegbeheerder de meest recente informatie over de aansprakelijkheidsrisico’s die hij loopt. Alle wetgeving en rechtspraak die sinds de vorige editie is verschenen en waarvan de wegbeheerder op de hoogte moet zijn, is verwerkt. Dit boek geeft de wegbeheerder dus in een kort bestek alle informatie die hij nodig heeft om aansprakelijkheid te voorkomen en om zich te verweren tegen aansprakelijkheidsclaims. Het geeft ook een overzicht van de mogelijkheden om de kosten van een claim op anderen (aannemer, verzekeraar) af te wentelen.


Het boek bevat een gerubriceerde samenvatting van ongeveer 190 uitspraken. Onmisbaar voor wegbeheerders, verkeersdeskundigen, verzekeraars, advocaten en andere rechtshulpverleners.

publicatie