publicatie 264

Handboek verkeerswetgeving

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 september 2008
ISBN: 978 6628 518 7
Aantal pagina's: 128
Bestellen: klik hier...

Deze publicatie geeft een overzicht van de wetten en regelingen die bepalingen bevatten voor wegontwerp of verkeersvoorzieningen waar u zich als wegbeheerder aan moet houden. Ook de regelgeving die u zelf kunt toepassen is opgenomen. Het handboek geeft bovendien aan wat de onderlinge relatie is tussen de verschillende wetten en regelingen.

publicatie 264