publicatie

ASVV 2012 - Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 13 december 2012
ISBN: 978 90 6628 612 2
Aantal pagina's: 1208
Bestellen: klik hier...

Deze publicatie wordt ook online aangeboden in Kennismodule Wegontwerp bibeko met ASVV.


In de ASVV is alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom gebundeld: van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering en van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. De informatie is overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken. De nieuwe editie is op een aantal punten aangepast ten opzichte van zijn voorganger uit 2004. Zo zijn duurzaamheids- en milieuaspecten toegevoegd en zijn de basiskenmerken wegontwerp opgenomen. De parkeerkencijfers zijn vernieuwd en gecombineerd met de kencijfers verkeersgeneratie.

 

Het handboek is ook opgenomen in de digitale kennisbank van CROW. De digitale versie houdt CROW regelmatig actueel, zodat het altijd over de meest recente kennis beschikt.


De nieuwe ASVV 2021 is op dit moment digitaal beschikbaar in de CROW Kennisbank. Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres op 4 november 2021 wordt de papieren publicatie gepresenteerd. In de tussentijd kun je alvast een kijkje nemen in de kennismodule die al vernieuwd is!

 

artikel 723