NEN-EN 1317-2:2010 en

Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails en voertuiggeleiding

Soort uitgave: norm
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 269 03 90, www.nen.nl
Verschijningsdatum: 1 juli 2010
Aantal pagina's: 28
Bestellen: klik hier...

This European standard shall be read in conjunction with EN 1317-1. These two standards support EN 1317-5. This standard specifies requirements for : - Impact performance of safety barriers and vehicle parapets - Classes of containment and impact severity levels.

Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails en voertuiggeleiding

NEN-EN 1317-2:2010 en