NEN-EN 1317-3:2010 en

Afschermende constructies voor wegen - Deel 3: Prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers

Soort uitgave: norm
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 269 03 90, www.nen.nl
Verschijningsdatum: 1 juli 2010
Aantal pagina's: 28
Bestellen: klik hier...

This European Standard specifies requirements for the performance of crash cushions during vehicle impacts. It specifies performance classes and acceptance criteria for impact tests, which should be read in conjunction with EN 1317-1 and EN 1317-5. The modifications included in this European Standard are not a change of test criteria, in the sense of EN 1317-5:2007+A1:2008, ZA.3.

Afschermende constructies voor wegen - Deel 3: Prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers

NEN-EN 1317-3:2010 en