vakblad

Fietsverkeer

Tijdschrift voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, de voorbereiding of de uitvoering van het fietsverkeersbeleid.
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: Fietsberaad te Utrecht, tel. (010) 282 58 54
Verschijningsfrequentie: drie keer per jaar
Hoofdredacteur: Otto van Boggelen
E-mail:
Abonneren: klik hier...

In het tijdschrift worden resultaten van uitgevoerde projecten steeds kort en toegankelijk samengevat - en vaak ook bediscussieerd. Verder worden in het periodiek interessante lokale beleidsnieuwtjes besproken.
Het Fietsberaad ondersteunt decentrale overheden bij de uitvoering van het fietsbeleid door nieuwe kennis te ontwikkelen en te verspreiden, bestaande kennis beter te ontsluiten en kennisuitwisseling te organiseren.