vakblad

Parkeer

PARKEER24 is hét magazine van Nederland over onder meer parkeerbeleid, (fiets)parkeeroplossingen, exploitatie, bouw en parkeerdata
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: Acquire Publishing te Zwolle, tel. (038) 460 63 84, lezersservice
Verschijningsfrequentie: zes keer per jaar
Hoofdredacteur: Jan van den Broek
E-mail:
Abonneren: klik hier...

Parkeer24 bereikt elke editie beslissers, beleidsmakers, ontwerpers en operationele afdelingen bij : alle Vexpan leden, gemeenten, provinciebestuur, landelijke overheid, adviesbureaus planologie en stedenbouw, adviesbureaus verkeerskunde en parkeren, exploitanten van parkeergarages en –terreinen, makelaars, beleggers, projectontwikkelaars, beheerders, woningbouwcorporaties, financiers, leveranciers, onderwijs, recreatiebedrijven, architecten en politie.