vakblad

SWOVschrift

Tijdschrift voor personen en instellingen die in hun werk betrokken zijn bij de verkeersveiligheid.
Soort uitgave: tijdschrift
Uitgever: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33
Verschijningsfrequentie: vier keer per jaar
Hoofdredacteur: Hansje Weijer
E-mail:
Abonneren: klik hier...

SWOVschrift geeft informatie over verschillende verkeersveiligheidsonderwerpen, zoals 30 km/uur-wegen, het beginnersrijbewijs en de fietshelm.