Kennismodule

Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen

Soort uitgave: kennismodule
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: april 2024
Bestellen: klik hier...

De geüpdatete Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2024 is nu beschikbaar als onderdeel van de Kennismodule Meubilair en Installaties in de online kennisbank van CROW.

Inhoud publicatie
In deze geactualiseerde versie zijn alle teksten en afbeeldingen kritisch bekeken, besproken en waar nodig geactualiseerd. Ook is nieuwe kennis over Smart Mobility en duurzaamheid aan de richtlijnen toegevoegd, en vind je geüpdatet kennis over o.a. kantmarkering voor fietspaden. Deze publicatie is hét standaardwerk als je met actuele kennis van bebakening en markeringen de uniformiteit en de verkeersveiligheid van wegen wilt vergroten.