NEN 1772+C1:2014 nl

Straatnaam- en huisnummerborden

Soort uitgave: norm
Uitgever: NEN te Delft, tel. (015) 269 03 90, www.nen.nl
Verschijningsdatum: 1 maart 2014
Aantal pagina's: 19
Bestellen: klik hier...

De NEN 1772 is in het leven geroepen om straatnaamborden beter zichtbaar, leesbaar en herkenbaar te maken. Dit is erg belangrijk voor hulpdiensten die bij calamiteiten snel de juiste locatie moeten vinden. Deze norm geeft voor straatnaamborden en huisnummerborden functionele eisen ten aanzien van de afmeting, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing. Deze norm is van toepassing langs wegen en straten binnen en buiten de bebouwde kom.


Maart 2014 is er een aanpassing geweest in deze richtlijn. Het lettertype en de pijlvorm is gewijzigd.

NEN 1772+C1:2014 nl