document

Voorschriften Tijdelijke Rijbaanverlichting

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: RWS-DVS te Delft, tel. (088) 798 22 22, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: 18 augustus 2006
Bestandsgrootte: 121
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

 

In dit document wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen een tijdelijke rijbaanverlichting langs een rijbaan moet voldoen. Als parameters voor het beschrijven van de verlichtingskwaliteit worden onder andere zaken als horizontale verlichtingssterkte, luminantie, gelijkmatigheid en verblinding genoemd. Ook worden diverse zaken beschreven met betrekking tot de toe te passen (elektro)techniek en de in te bouwen veiligheid voor zowel de wegwerker als weggebruiker. 
Vanwege het verschijnen van de RWS richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen en de herziene CROW publicaties W.I.U. 96a en 96b is het document "eisen werkvakverlichting" vervallen en wordt vervangen door het document "Voorschriften tijdelijke rijbaanverlichting".

document