artikel

MRS op niet-autosnelwegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: december 2006
Aantal pagina's: 8
Download: klik hier...

In CROW-publicatie 96b wordt in de standaardmaatregelen voor rijstrookafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom, de toepassing van MRS'en (Mobiele Rijstrooksignalering) niet aangegeven.

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden voor de toepassing van mobiele rijstrook-signalering bij rijstrookafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.CROW

MRS op niet-autosnelwegen

artikel