1 januari 2007

Per 1 januari 2007 is een verkeersregel veranderd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijziging.

Verblindende koplampen

Voor motorvoertuigen geldt dat ze volgens het Voertuigreglement niet voorzien mogen zijn van meer verlichting dan is voorgeschreven. Ook bepaalt het Voertuigreglement dat personenauto's, met uitzondering van richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten, verder geen andere knipperende verlichting mogen hebben.
Voor nieuwe auto’s die vanaf 1 januari 2007 op kenteken worden gezet gelden strengere eisen voor het achteraf inbouwen van extra sterke koplampen, zogeheten xenonlampen. Het inbouwen van deze lampen is alleen toegestaan als ze aan bepaalde eisen voldoen.