1 maart 2022

Per 1 maart 2022 is een verkeersregel veranderd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijziging.

Verkeersboetes aangepast aan mate van gevaarzetting

Het kabinet wil ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen zwaarder bestraffen en relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. Daarom wordt per 1 maart 2022 bijvoorbeeld de boete voor het vasthouden en gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden verhoogd naar 350 euro; voor deze datum bedroeg deze boete 250 euro. Tegelijkertijd gaan bijvoorbeeld de verkeersboetes omlaag voor te hard rijden op de snelweg bij de eerste 10 km/u boven de maximum snelheid. Deze snelheidsboetes worden verlaagd met 15%.


Op basis van advies van de Commissie Feiten en Tarieven, waarin onder andere experts van de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zitten, is vorig jaar besloten een aantal zwaardere verkeersovertredingen hoger te beboeten. De extra boete ontvangsten hieruit worden ingezet om de boetes voor lichtere verkeersovertredingen te kunnen verlagen. De verwachting is dat de verkeersveiligheid wordt versterkt door het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen. Tegelijkertijd zal de maatschappelijke acceptatie worden vergroot door lichtere overtredingen minder zwaar te beboeten.


Zwaardere straffen

De verkeersboetes voor de volgende verkeersovertredingen worden verhoogd:

  • Het vasthouden van mobiele (communicatie)apparatuur tijdens het rijden, van € 250 naar € 350.
  • Niet zo veel mogelijk rechts rijden (onnodig links rijden) op een auto(snel)weg van € 150 naar € 220.
  • Niet verlenen van voorrang aan een voorrangsvoertuig, van € 250 naar € 350 en overhevelen naar het strafrecht.
  • Het vervoeren van minderjarigen zonder gordel, van € 150 naar € 220.


Lichtere straffen

De verkeersboetes voor de volgende verkeerovertredingen worden verlaagd:

  • Het te hard rijden op de snelweg bij de eerste 10 km/u boven de maximum snelheid. Deze snelheidsboetes worden verlaagd met 15%.
  • Ook wordt de bekeuringsvrije voet ingevoerd voor de eerste 3 kilometer snelheidsoverschrijding op de 130 km/u wegen. Op alle andere wegen geldt die bekeuringsvrije voet al. Nu wordt de uitzondering voor snelheidsovertredingen op 130 km/u wegen weggenomen.
  • Het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig, van € 400 naar € 250.
  • Het voorbijrijden van in- en uitstappende passagiers zonder hen de gelegenheid te geven in- of uit te stappen, van € 400 naar € 250.
  • Het parkeren op de gehandicaptenparkeerplaats, van € 400 naar € 310.


De aanpassingen in het verkeersboetestelsel zijn eind vorig jaar via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan het parlement voorgelegd en treden nu per 1 maart 2022 inwerking. In de boetebase van het Openbaar Ministerie zijn alle actuele boetebedragen terug te vinden.


Bron: Rijksoverheid