1 mei 2009

Per 1 mei 2009 is een aantal verkeersregels veranderd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Maximumsnelheid aanhangers en kampeerauto's

Bestuurders van personenauto’s en bestelauto’s die een lichte aanhangwagen trekken, mogen op autowegen en autosnelwegen voortaan 90 km per uur rijden. Dat is 10 km per uur harder dan de oorspronkelijke 80 km per uur. Lichte aanhangwagens (toegestane maximum massa van 3500 kg) zijn onder meer caravans, vouwwagens, paardentrailers en boedelbakken. Door de verhoging van de maximumsnelheid worden de snelheidsverschillen tussen auto’s met een aanhanger en het overige verkeer kleiner. Verwacht wordt dat auto's met caravans nu beter meerijden met het vrachtverkeer. Overigens mogen kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg die zijn afgeleid van een bedrijfsauto niet harder dan 80 km per uur rijden.

Parkeerschijf

Parkeerschijfzone

Het is verboden in een parkeerschijfzone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.

Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf.


Parkeerschijf

Een parkeerschijf mag voortaan alleen nog achter de voorruit van de auto worden geplaatst. Zo kunnen er bij controle geen discussies meer ontstaan over de plaats in de auto waar de parkeerschijf zichtbaar aanwezig moet zijn. Het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf mag alleen handmatig worden ingesteld. Parkeerschijven met een mechanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mogen dus niet gebruikt worden. Door het verbieden van dergelijke apparaten wordt voorkomen dat een parkeerplaats te lang door hetzelfde voertuig wordt bezet. Bij het instellen van de parkeerschijf mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. Dit was al zo, maar veel mensen waren hiervan niet op de hoogte.


Model van de Parkeerschijf

De voorwaarde waaraan een parkeerschijf moet voldoen, staat beschreven in het Besluit Parkeerschijf. Op de achterzijde van de parkeerschijf kan voor de gebruiker eventueel informatie gedrukt staan over de wijze en regels van instellen van de parkeerschijf en de wijze van zichtbaar aanbrengen van de schijf in de auto (dashboard).

 

Misbruik van de uitrijstrook

Bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten en een uitrijstrook gaan volgen, mogen niet terugkeren op de hoofdrijbaan vanaf het punt waar op de uitrijstrook pijlen de rijrichting aangeven. Met deze nieuwe regel wordt tegengegaan dat bestuurders de doorgaande rijbaan verlaten, via de uitrijstrook een file op de doorgaande rijbaan inhalen en vervolgens weer invoegen. Dergelijk misbruik van de uitrijstrook roept bij veel weggebruikers ergernis en soms zelfs agressie op en brengt de verkeersveiligheid in gevaar.

Helmplicht brommobielen

Bestuurders en passagiers van open brommobielen zonder gordels moeten daarin vanaf 1 mei 2009 een helm dragen. Zij hebben dan bij een ongeval dezelfde bescherming als bijvoorbeeld motorrijders en bromfietsers.

Mobiele telefoon verboden voor snorfiets

Het verbod om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden geldt vanaf 1 mei 2009 ook voor snorfietsers. Handheld bellen brengt op een snorfiets dezelfde veiligheidsrisico’s mee als op een bromfiets. Voor bromfietsen en brommobielen gold dit verbod al, net als voor andere gemotoriseerde voertuigen.

Verlichting van voertuigen

Lichtarmaturen van voertuigen mogen voortaan alleen voorzien zijn van het type lamp waarvoor ze zijn goedgekeurd. In koplampen met code HC, HR of HCR moet een halogeenlamp zitten. Gasontladingslampen (‘xenonlampen’) zijn alleen toegestaan in armaturen met code DC, DR of DCR. Doel van deze maatregel is verblinding van andere weggebruikers door oneigenlijke toepassing van met name ‘xenonlampen’ te voorkomen.