juli 2012

 

Per 1 juli 2012 zijn enkele verkeersregels veranderd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

maximumsnelheid op woonerven

Minister Schultz heeft in een ministeriële regeling vastgesteld dat per 1 juli 2012 het woonerfbord G5 mag worden voorzien van een 15 km-aanduiding. Het gaat om een wijziging van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens die het de wegbeheerder mogelijk maakt bord A1 (maximumsnelheid)  of bord A1zb (zonebord maximumsnelheid) uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) te plaatsen met daarop de aanduiding “15”.


In artikel 45 van het RVV is bepaald dat bestuurders binnen een erf niet sneller mogen rijden dan stapvoets. Het RVV geeft niet aan wat onder stapvoets moet worden verstaan. In zijn arrest van 5 oktober 1999, zaaknummer 11-99-V, heeft de Hoge Raad bevestigd dat het juist wordt geacht als toegestane snelheid op een woonerf de snelheid te hanteren die met een motorvoertuig technisch minimaal mogelijk is en dat aannemelijk wordt geacht dat deze snelheid 15 kilometer per uur bedraagt.


Ook zonder plaatsing van het bovengenoemde bord A1 geldt op woonerven dus een maximumsnelheid van 15 km per uur. Met bord A1 kunnen wegbeheerders nu echter expliciet duidelijk maken dat die maximumsnelheid van 15 km per uur op het woonerf geldt.


In een besluit van 2 juli 2012 tot wijziging van het RVV 1990 heeft de minister geregeld dat per 1 januari 2013 het woord "stapvoets" in artikel 45 wordt vervangen door: 15 km per uur.


Reactie WoonERFgoed

Laat het woonerf niet verloederen. Dat is de boodschap van WoonERFgoed, een netwerk van verkeersprofessionals en bewoners dat graag ziet dat het woonerf in ere wordt hersteld. Want met komst van de 30 km-gebieden is dat woonerf naar de achtergrond gedrongen. Ook kennen veel automobilisten de regels niet. Een duidelijker verkeersbord is dan een belangrijke stap.


Reactie Verkeersgedragdeskundigen

Binnen de bebouwde kom vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. Vooral kinderen, ouderen en fietsers lopen gevaar door te hard rijden in woongebieden.


Belangrijker dan een bord is de inrichting. Een woonerfbord, al dan niet met dat extra 15 km/u-bord, in een omgeving zonder snelheidsremmende maatregelen devalueert de werking van zo’n bord. Zonder bijvoorbeeld een drempel bij het inrijden van zo’n gebied, met brede wegen en met trottoirs nodigt de weg uit om 50 km per uur te gaan rijden. Automobilisten hebben het niet door dat er een andere norm geldt. Erger is dat daarmee ook op andere locaties de werking van het bord minder wordt. Kortom: zorg ook voor een inrichting die de norm van 15 km per uur uitstraalt, of nog beter: die het onmogelijk maakt harder te rijden.

 

Per 2 juli 2012 is een verkeersregel veranderd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijziging.

Van 80 naar 100 km per uur op autosnelwegen

Op 2 juli 2012 is op drie van de oorspronkelijke vijf 80-km-zones bij de grote steden de snelheid omhoog gegaan naar 100 km/h. Dit is mogelijk omdat de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Ook blijkt uit eerdere evaluaties dat 80 kilometer kan leiden tot een slechtere doorstroming van het verkeer.

  • De A12 Utrechtsebaan bij Voorburg/Den Haag de stad uit en de verbindingsbogen naar de A4 richting Amsterdam en Rotterdam. Op de verbindingswegen naar de A4 richting Rotterdam blijft de snelheid echter 80 km/h.
  • De A13 bij Overschie (Rotterdam) en de verbindingsbogen van en naar de A20 richting Gouda en Hoek van Holland. Op de verbindingwegen naar de A20 richting Gouda en Hoek van Holland blijft de snelheid echter 80 km/h.
  • Een deel van de A10 West bij Amsterdam in beide richtingen. Hier geldt tussen de aansluiting Westpoort en het knooppunt de Nieuwe Meer tussen 06.00 en 19.00 uur de nieuwe maximumsnelheid van 100 km/h. Op overige tijden blijft het 80 km/h.


Op de A20 bij Rotterdam, tussen Knooppunt Kleinpolderplein en oprit Crooswijk geldt in principe een maximumsnelheid van 80 km/h. Echter, om de verkeersdoorstroming te verbeteren wordt de maximumsnelheid net voor en net na de spits verhoogd naar 100 km/h. Daarmee wordt de filetijd korter. Tussen de spitsen en ’s nachts blijft de maximumsnelheid 80 km/h.


Er zijn nog twee trajecten waar een maximumsnelheid van 80 km/h geldt, dit zijn:

  • De A12 Utrechtsebaan bij Voorburg/Den Haag de stad in, tussen knooppunt Prins Clausplein afrit Bezuidenhout.
  • De A12 Utrecht, tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Lunetten (alleen parallelbanen in beide richtingen).