30 maart 2002

Per 30 maart 2002 is een verkeersregel veranderd. Hieronder vindt u de belangrijkste wijziging.

Handsfree bellen

Met ingang van 30 maart 2002 is er een verbod op het vasthouden van een telefoon door de bestuurder van een rijdend motorvoertuig, invalidenvoertuig of bromfiets. Dit geldt niet voor mobilofoon of portofoon.
Het verbod is gericht op de bestuurders van motorvoertuigen, invalidenvoertuigen en bromfietsen en geldt slechts tijdens het rijden. Wie parkeert of langs de weg stilstaat, mag dus wel de mobiele telefoon gebruiken. Gebruik van de telefoon tijdens het rijden is alleen toegestaan als er een systeem in de auto zit waarmee handsfree bellen mogelijk is.


Deze regels worden nog eens uitgelegd op de webpagina van de rijksoverheid Mag ik bellen in de auto.


In artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 staat vermeld:

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.