Download hier onze brochure.


Opleiding

Welke cursussen zijn er? Wat leer ik dan? Waar worden ze gegeven? Wat kosten ze? Hoe kan ik me aanmelden? Op al deze vragen worden hier antwoorden gegeven om u op weg te helpen om uw kennis op het gebied van tiijdelijke en permanente verkeersmaatregelen te vergroten.

Bibliotheek

Op deze pagina vindt u antwoorden op de vragen; hoe zijn de cursussen opgezet, wie zijn er bij betrokken en hoe kunt u zich inschrijven. Ook staat hier informatie over de verschillen tussen het volgen van een cursus in-company en out-of-company via ons open inschrijvingssysteem.
 
Op deze pagina vindt u een volledig cursusprogramma voor tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen. Gericht op management, werkvoorbereiding, uitvoering, handhaving en beheer wordt een totaalpakket geboden voor een ieder die verkeersmaatregelen laat toepassen, voorbereidt, toepast, of inspecteert aan, op of langs de openbare weg.
 
Veringmeier Verkeersmanagement heeft diverse leergangen ontwikkeld om u te specialiseren in tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze leergangen zijn opgebouwd uit afzonderlijke cursussen. Als u alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ontvangt u hiervoor een apart leergangcertificaat.
 
Verspreid over de verschillende regio's in Nederland geven wij regelmatig cursussen via open inschrijvingen. Op deze pagina vindt u de locaties waar die cursussen worden geven en de data waarop ze worden gegeven.
 
Diverse cursussen zijn door externe partijen getoetst. Deze erkenningen onderstrepen enerzijds de kwaliteit van de cursussen en bieden anderzijds cursisten en werkgevers subsidiemogelijkheden.
 
Dat opdrachtgevers vertrouwen hebben in ons cursusprogramma is waarneembaar in de vele deelnemers die onze cursussen met goed gevolg in de afgelopen jaren hebben bijgewoond. Op deze pagina vindt u een uitgebreide referentielijst van deelnemers.
 
Bij uw deelname aan een cursus, workshop of toolbox-meeting horen afspraken die we onderling nakomen. De algemene voorwaarden voor het cursusprogramma van Veringmeier Verkeersmanagement leest u op deze pagina.