Van klassikale naar online cursus

Leren is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Ook in deze onzekere tijden met het coronavirus. Voor veel vakmensen gaat het werk nog steeds door en is kennis over het toepassen van verkeersmaatregelen zeer welkom. Veringmeier Opleidingen biedt de mogelijkheid om een aantal klassikale cursussen online te volgen. Op deze manier waarborgen we dat onze klanten alsnog vakkennis kunnen opdoen over toepassen van verkeersmaatregelen in de praktijk.


Bekijk het actuele (online) aanbod.


Lees meer over onze opzet voor leren in een virtueel klaslokaal.


10% korting op online cursussen

Schrijf je in en profiteer van een korting van 10% op de reguliere prijs.

 

Wij hebben voor het cursusseizoen 2022-2023 ons cursusprogramma geactualiseerd, bestaande lessen verbeterd, geëvalueerd en aangepast. Het programma voldoet hiermee aan de huidige behoeftes en biedt de laatste stand van zaken in de wetenschap en techniek, onderzoek en praktijk. Ons aanbod aan cursussen is daarmee volop in beweging. De cursussen zijn interactief, oplossingsgericht en zitten bordenvol direct toepasbare kennis.


Het cursusprogramma is thematisch ingedeeld, zodat je jezelf kan specialiseren in Veiligheid, Bereikbaarheid en Communicatie. Daarnaast kan je procesmatig je kennis verbreden in Contractvorming, Waarborging, Uitvoering en Beheer van permanente en tijdelijke verkeersmaatregelen.


De in de tabel aangegeven erkennings- en subsidieregelingen hebben de volgende betekenis:

A&O Subsidiefonds van gemeenten voor ambtenaren bij het volgen van onze cursussen
CPV Coördinerend Platform Veiligheid bij het werken op en langs wegen
Colland Samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale fondsen
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
SVNL Stichting Verkeersregelaars Nederland

 

Wil je een studieadvies die past bij jouw functie en organisatie, vul dan het informatieformulier in. Je krijgt dan een persoonlijk advies van onze deskundige opleidingsadviseur! Je kan ons mailen via verkeer@veringmeier.nl of bellen via 0182-635216.

 

Veiligheid
product naam tijdsduur erkenning winkel
TVL VERNIEUWD Leergang 'TVM-specialist Veiligheid' 6 dagen A&O meer info
TV1 VERNIEUWD Cursus 'Handboek wegafzettingen WIU 96b' 1 dag A&O meer info
TV2 VERNIEUWD Cursus 'Bebording en bebakening bij wegafzettingen' 2 dagen A&O meer info
TV3 VERNIEUWD Cursus 'Verkeersregeling bij wegafzettingen' 1 dag A&O meer info
TV4 VERNIEUWD Cursus 'Wegafzettingen bij kruisend verkeer' 2 dagen A&O meer info
VOOR UITVOERDERS EN TOEZICHTHOUDERS
TV5 VERNIEUWD Cursus 'Wegafzettingen bij kortdurend werk in uitvoering 96b' 2 dagen A&O aanmelden
Bereikbaarheid
product naam tijdsduur erkenning winkel
TBL VERNIEUWD Leergang 'TVM-specialist Bereikbaarheid' 5 dagen A&O meer info
TB1 VERNIEUWD Cursus 'Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten' 2 dagen A&O meer info
TB2 Cursus 'Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten' 2 dagen A&O meer info
TB3 Cursus 'Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten' 1 dag A&O meer info
VOOR UITVOERDERS EN TOEZICHTHOUDERS
TB4 NIEUW Cursus 'Afsluiten en omleiden bij wegafzettingen' 1,5 dag A&O aanmelden
TB5 NIEUW Cursus 'Verkeer geleiden langs wegafzettingen' 1,5 dag A&O aanmelden
Communicatie
product naam tijdsduur erkenning winkel
TC3 Cursus 'Communicatie met weggebruikers bij (wegen)bouwprojecten' 1 dag A&O aanmelden
Planvorming
product naam tijdsduur erkenning winkel
TPL Leergang 'TVM-specialist Planvorming' 14 dagen A&O meer info
TP1 Cursus 'Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen' 3 dagen A&O aanmelden
Contractvorming
product naam tijdsduur erkenning winkel
TOL Leergang 'BLVC-specialist Contractvorming' 4 dagen A&O aanmelden
TO1 Cursus 'BLVC in bestekken' 2 dagen A&O aanmelden
TO2 Cursus 'BLVC in kwaliteitsborgingsplannen' 2 dagen A&O aanmelden
Waarborging
product naam tijdsduur erkenning volgorde winkel
TW WETGEVING 1
TW1 Cursus 'Regelgeving tijdelijke verkeersmaatregelen' 1 dag A&O 2 aanmelden
TW2 Cursus 'Aansprakelijkheid bij tijdelijke verkeersmaatregelen' 1 dag A&O 3 aanmelden
TT TOEZICHT 4
TTL VERNIEUWD Leergang 'TVM-specialist Toezicht' 14 dagen A&O 5 aanmelden
TT1 VERNIEUWD Cursus 'Kortdurende wegafzettingen WIU 96b' 1,5 dag Colland, A&O 6 aanmelden
TT2 Cursus 'Veilig toezicht houden op wegafzettingen' 0,5 dag A&O 7 aanmelden
TT3 VERNIEUWD Cursus 'TVM-inspectie en handhaving' 2 dagen A&O 8 aanmelden
Uitvoering
product naam tijdsduur erkenning volgorde winkel
UA AUTOSNELWEGEN
UA1 Cursus 'Veilig werken op autosnelwegen WIU 96a' 1 dagdeel Colland, A&O, CPV aanmelden
UA3 Cursus 'Handboek wegafzettingen WIU 96a' 1 dagdeel Colland, A&O aanmelden
UH HOVENIERS
UH1 Cursus 'Veilig werken aan de weg WIU 96b door hoveniers' 1 dagdeel Colland, CPV, A&O aanmelden
UH2 Cursus 'Veilig toepassen verkeersmaatregelen WIU 96b door hoveniers' 1 dagdeel Colland, CPV, A&O aanmelden
UH3 Cursus 'Kortdurende wegafzettingen WIU 96b door hoveniers' 1 dagdeel Colland, A&O aanmelden
UH4 Cursus 'Veilig werken WIU 96b in de praktijk van hoveniers' 1 dagdeel Colland, CPV, A&O aanmelden
UHL Leergang 'Verkeersmaatregelen WIU 96b voor hoveniers' 4 dagdelen Colland, A&O, CPV aanmelden
UL LANDMETERS
UL1 Cursus 'Veilig werken op niet-autosnelwegen WIU 96b door landmeters' 1 dagdeel CPV, A&O aanmelden
UN NUTSBEDRIJVEN
UN1 Cursus 'Veilig werken aan de weg WIU 96b door nutsbedrijven' 1 dagdeel CPV aanmelden
UN2 Cursus 'Veilig toepassen verkeersmaatregelen WIU 96b door nutsbedrijven' 1 dagdeel CPV aanmelden
UN3 Cursus 'Kortdurende wegafzettingen WIU 96b door nutsbedrijven' 1 dagdeel - aanmelden
UN4 Cursus 'Veilig werken WIU 96b in de praktijk van nutsbedrijven' 1 dagdeel A&O aanmelden
UV VERKEERSREGELAARS
UV0 Opleiding 'Beroepsverkeersregelaar' 3 dagen CRKBO, SVNL aanmelden
UV1 Cursus 'Theorie beroepsverkeersregelaar' 1 dag CRKBO, SVNL aanmelden
UV2 Cursus 'Praktijk beroepsverkeersregelaar' 2 dagen CRKBO, SVNL aanmelden
UVL Leergang 'Vakbekwaam verkeersregelaar' 5 dagen CRKBO, SVNL aanmelden
UW WEGWERKERS
UW1 Cursus 'Veilig werken op niet-autosnelwegen WIU 96b' 1 dagdeel Colland, CPV, A&O aanmelden
UW2 Cursus 'Veilig toepassen verkeersmaatregelen WIU 96b' 1 dagdeel Colland, CPV, A&O aanmelden
UW3 Cursus 'Kortdurende wegafzettingen WIU 96b' 1 dagdeel Colland, A&O aanmelden
UW4 Cursus 'Veilig werken WIU 96b in de praktijk van wegwerkers' 1 dagdeel Colland, A&O aanmelden
UWL Leergang 'Vakbekwaam wegwerker WIU 96b' 4 dagdelen Colland, CPV, A&O aanmelden
Permanente verkeersmaatregelen
product naam tijdsduur erkenning winkel
PPL VERNIEUWD Leergang 'Toepassen en saneren verkeerstekens' 9 dagen A&O meer info
PP1 VERNIEUWD Cursus 'Kwalitatief beheer verkeerstekens' 2 dagen A&O meer info
PP2 VERNIEUWD Cursus 'Geboden en verboden in het verkeer' 5 dagen A&O meer info
PP3 VERNIEUWD Cursus 'Waarschuwen en informeren van het verkeer' 2 dagen A&O meer info
VOOR BEHEERDERS
PP4 Cursus 'Beheer en onderhoud verkeerstekens' 1 dag A&O meer info