Cursus PP1
'Kwalitatief beheer verkeerstekens'
Inleiding
 • Het aantal verkeersborden in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zijn al deze borden wel nodig? Hoe beoordeel je verkeerstekens op functionaliteit en effectiviteit? Het “zomaar” weghalen van verkeersborden doet afbreuk aan de verkeersveiligheid. Van belang is dat er van te voren wordt gekeken of het desbetreffende verkeersbord een bepaalde functie of toegevoegde waarde heeft. Hiervoor is kennis van de verschillende toepassings- en saneringsmogelijkheden onontbeerlijk. Deze cursus legt de basis voor de opzet en het beheer van een verkeersbordenplan. Het juiste bord op de juiste plaats!

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor verkeerskundige medewerkers wegbeheer van de Nederlandse gemeenten en provincies, wijkagenten en uitvoerders verkeerstekens. Ook voor iedereen met raakvlakken op het gebied van beheer en onderhoud van verkeerstekens is deze cursus interessant.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Wanneer zijn verkeersborden nodig?
  2. Hoe beoordeel je verkeerstekens op functionaliteit en effectiviteit?
  3. Wat zijn de plaatsings- en uitvoeringsregels?
  4. Hoe kan je systematisch komen tot een saneringsplan?
Inhoud
 • Je leert in deze 2-daagse cursus om verkeersborden op een juiste wijze toe te passen. Behandeld worden:

  • Inleiding + geschiedenis
  • Nut- en noodzaak van verkeerstekens
  • Regelgeving voor de wegbeheerder
  • Wegkenmerken
  • Verkeerskenmerken
  • Uitvoeringsvoorschriften BABW
  • Onderborden
  • Saneringsregels
Methode
 • Tijdens elke cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door oefeningen.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je in staat een saneringsplan op hoofdlijnen vast te leggen voor de verkeerstekens in je eigen beheergebied.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 2 dagen, die op locatie beginnen om 8.30 uur en eindigen om 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

  De cursus wordt online gegeven in 4 dagdelen die beginnen om 08.00 uur en eindigen om 12.00 uur met een mogelijke uitloop tot 12.30 uur.

  Tussen de dagen zit een periode van 1 week, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 2,5 dag of online in 4 dagdelen.


  De kosten van elke cursus afzonderlijk komen per deelnemer op € 380,00 per cursusdag of € 200,00 per dagdeel. De totale kosten op locatie komen op € 960,00 of online op € 800,00 (inclusief verzendkosten cursusmateriaal).

  Vraag naar onze prijs voor deze cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursusdagen wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

  Na afloop ontvang je een certificaat bij het behalen van een voldoende voor de gegeven toetsen en anders een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang