Cursus TB2
'Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten'
Inleiding

Tijdens deze cursus leer je om de maatgevende ontmoeting langs een werkvak te berekenen. Met andere woorden je berekent of er nog genoeg ruimte langs een werkvak aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. Geleerd wordt om verschillende scenario's van verkeersafwikkeling met elkaar te vergelijken en hoe werkzaamheden binnen een dwarsprofiel kunnen worden gefaseerd of juist gecombineerd. Tijdens deze cursus worden groepsgewijs praktijksituaties uitgewerkt en diverse verkeersscenario's besproken. Na afloop van de cursus ben je in staat om hieruit gemotiveerd het beste scenario te kiezen.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, omgevingsmanagers, projectleiders, toezichthouders, verkeerscoördinatoren, verkeerskundigen en werkvoorbereider die verkeerskundig willen berekenen of er voldoende ruimte is om verkeer langs een werkvak te geleiden.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Hoeveel ruimte hebben verkeersdeelnemers nodig?
  2. Hoe bepaal je de maatgevende ontmoeting langs een werkvak?
  3. Hoe kan je werkzaamheden faseren of combineren voor een goede verkeersgeleiding?
  4. Hoe bepaal je alternatieve scenario's en wat hiervan de beste optie is?
Inhoud
 • Tijdens deze 2-daagse cursus leer je om te berekenen of er nog genoeg ruimte langs een werkvak aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. Je leert om verschillende scenario's van verkeersafwikkeling met elkaar te vergelijken en hoe werkzaamheden kunnen worden gefaseerd of juist gecombineerd.


  De eerste cursusdag behandelt de maatgevende ontmoeting:

  • Breedtebeperking, hoogtebeperking, gewichtsbeperking
  • Verkeersgedrag
  • Verkeersafwikkeling – motorvoertuigen
  • Verkeersafwikkeling – fietsverkeer
  • Verkeersafwikkeling – voetgangersverkeer
  • Verkeersgeleiding langs het werkvak - Maatgevende ontmoeting


  Tijdens de tweede cursusdag worden verkeersscenario’s behandeld:

  • Plan van aanpak – tekenwerk
  • Verkeersscenario’s in het dwarsprofiel
  • Risico-inventarisatie ‘Herstraten woonbuurt’ – oefening
  • Analyse scenario’s verkeersafwikkeling ‘Herstraten woonbuurt’ – oefening
  • Berekenen maatgevende ontmoeting ‘Herstraten woonbuurt’ – oefening
  • Berekenen verkeersgeleiding ‘Herstraten woonbuurt’ – oefening
  • Plan van aanpak ‘Herstraten woonbuurt’ – oefening


  Tussen elke cursusdag zit een periode van 1 week, zodat de deelnemers voldoende tijd hebben om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken.

Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om verschillende scenario's van verkeersafwikkeling met elkaar te vergelijken en weet hoe werkzaamheden binnen een dwarsprofiel kunnen worden gefaseerd of juist gecombineerd.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 2 dagen, die op locatie beginnen om 8.30 uur en eindigen om 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

  De cursus wordt online gegeven in 4 dagdelen die beginnen om 12.30 uur en eindigen om 16.30 uur met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

  Tussen de dagen zit een periode van 1 week, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 2 dagen of online in 4 dagdelen. De kosten van deze cursus komen voor deelname op locatie op € 760,00
  of € 740,00 voor deelname online.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursusdagen wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

  Na afloop ontvang je een certificaat bij het behalen van een voldoende voor de gegeven toetsen en anders een bewijs van deelname.

Benodigde voorkennis
Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang