Cursus TB3
'Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten'
Inleiding
 • Tijdens deze cursus staat de toegankelijkheid van het terrein centraal voor de verschillende verkeersdeelnemers tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Je neemt kennis van de verschillende materialen die ingezet kunnen worden voor loop-, fiets- en rijvoorzieningen en hoe je die het beste kan toepassen. Speciale aandacht wordt gegeven aan de toegankelijkheid voor visueel en fysiek gehandicapten. We kijken naar de mogelijkheden om doorgangsbeperkingen verkeerskundig aan te geven. Ook leer je hoe de bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen, zoals een brievenbus en afvalcontainers gewaarborgd kunnen worden.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, omgevingsmanagers, projectleiders, toezichthouders, verkeerscoördinatoren en werkvoorbereider die zich willen specialiseren in het toegankelijk maken en houden van tijdelijke (omleidings)wegen voor het reguliere en bouwverkeer.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Hoe zorg je voor de toegankelijkheid van voetgangers?

  2. Welke voorzieningen kan je nemen voor visueel en fysiek gehandicapten?

  3. Welke materialen kan je toepassen voor de overbrugging van hoogteverschillen?

  4. Hoe zorg je voor de toegankelijkheid van motorvoertuigen?

Inhoud
 • Tijdens deze 1-daagse cursus staat de toegankelijkheid van het terrein centraal voor de verschillende verkeersdeelnemers. Je neemt kennis van de verschillende materialen die ingezet kunnen worden en hoe je die het beste kan toepassen. Aan de orde komen de toepassing van:

  • loopschotten
  • rijplaten en halfverharding
  • hellingbanen en drempelplanken
  • kabeldrempels en slangenbruggen
  • loop- en fietsbruggen
  • waarschuwings- en informatieborden
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van bewezen en innovatieve praktijkvoorbeelden.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om op basis van de opgedane kennis de toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten te waarborgen.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 1 dag, die op locatie begint om 8.30 uur en eindigt om 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

  De cursus wordt online gegeven in 2 dagdelen die beginnen om 12.30 uur en eindigen om 16.30 uur met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 1 dag of online in 2 dagdelen. De kosten van deze cursus komen voor deelname op locatie op € 380,00
  of € 360,00 voor deelname online.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Na afloop ontvang je een certificaat bij het behalen van een voldoende voor de gegeven toetsen en anders een bewijs van deelname.

Benodigde voorkennis
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang