Cursus TB5
'Verkeer geleiden langs wegafzettingen'
Inleiding
 • Tijdens deze cursus leer je om de maatgevende ontmoeting langs een werkvak te berekenen. Met andere woorden je berekent of er nog genoeg ruimte langs een werkvak aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. Tijdens deze cursus worden groepsgewijs praktijksituaties uitgewerkt, zodat je na afloop in staat bent om te bepalen welke verkeersdeelnemers langs het werkvak kunnen worden geleid en welke verkeersdeelnemers moeten worden omgeleid.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor de uitvoerders en toezichthouders die verkeerskundig willen berekenen of er voldoende ruimte is om verkeer langs een werkvak te geleiden.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende drie vragen beantwoord:

  1. Hoeveel ruimte hebben verkeersdeelnemers nodig?
  2. Hoe bepaal je de maatgevende ontmoeting langs een werkvak?
  3. Welke verkeersdeelnemers kunnen langs het werkvak worden geleid en welke verkeersdeelnemers moeten worden omgeleid?
Inhoud
 • Tijdens deze cursus leer je om te berekenen of er nog genoeg ruimte langs een werkvak aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. Je leert hoe werkzaamheden kunnen worden gefaseerd of juist gecombineerd.


  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Verkeersgedrag
  • Verkeersafwikkeling – motorvoertuigen
  • Verkeersafwikkeling – fietsverkeer
  • Verkeersafwikkeling – voetgangersverkeer
  • Verkeersgeleiding langs het werkvak - Maatgevende ontmoeting
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om de verkeersafwikkeling langs een werkvak binnen een dwarsprofiel te berekenen en te bepalen welke verkeersdeelnemers er nog langs kunnen en welke moeten worden omgeleid.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 1,5 dag, waarvan de eerste dag begint om 08:30 uur en eindigt om 16:30 uur. De tweede dag begint om 13:00 uur en eindigt om 16:30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 525,= per cursist.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

  Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang