Cursus TC3
'Communicatie met weggebruikers bij (wegen)bouwprojecten'
Inleiding
 • Dé weggebruiker bestaat niet. Er zijn veel soorten weggebruikers, ieder met hun eigen geaardheid, ervaring en gedrag. Je kunt de weggebruiker wel vertellen wat je van hem verwacht, maar dóet hij het dan ook? De weggebruiker accepteert alleen maatregelen, die logisch en zinvol zijn. De weggebruiker zit niet te wachten op een bombardement van te veel informatie. Tijdens deze cursus leer je de weggebruiker te vertellen wat ècht belangrijk is. We behandelen de verschillende methodes van communicatie via sociale media en via wegkantsystemen. Tot slot leer je een projectgericht communicatieplan op te stellen ten behoeve van bewoners, bedrijven en bezoekers.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, omgevingsmanagers, projectleiders, toezichthouders, verkeerscoördinatoren en werkvoorbereiders, die communicatie bovenaan hun agenda hebben staan.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Wie is de weggebruiker?
  2. Welke middelen zijn er om met de weggebruiker te communiceren?
  3. Wanneer zet je een communicatiemiddel in?
  4. Wat zijn de effecten van de verschillende middelen?
Inhoud
 • De cursus begint met een inleiding over communicatie. Daarna leer je meer over:

  • Mobiliteitsmanagement
  • Middelenmatrix
  • Communicatie via sociale media
  • Communicatie langs de kant van de weg
  • MRS, MRI, TRS, TRI, DRIPs
  • Bouw-  en informatieborden
  • Flyers en brieven
  • Bijeenkomsten en contacten
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door oefeningen.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om op basis van de opgedane kennis een goede afweging te maken tussen de verschillende middelen die je kan inzetten om met de weggebruiker te communiceren.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 1 dag, begint om 08:30 uur en eindigt om 16:30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 380,= per cursist.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname, die wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Extra aan te bevelen