Cursus UH1
'Veilig werken aan de weg WIU 96b door hoveniers'
Inleiding
 • In deze cursus wordt ingegaan op de veiligheid van jezelf en de weggebruikers bij de uitvoering van wegwerkzaamheden. We kijken naar algemene statische en dynamische werkzaamheden voor hoveniers in de berm, vanaf de weg en op de weg. We vertellen je welke gevaren er zijn en welke risico's je loopt bij het uitvoeren van werkzaamheden. Je leert aan de hand van de CROW-richtlijn 'Maatregelen op niet autosnelwegen WIU 96b' hoe een stationaire en rijdende afzetting moet worden opgebouwd, welke bebording en bebakening je hiervoor mag gebruiken en welke afstanden je hiervoor moet aanhouden.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor hoveniers die tijdelijke verkeersmaatregelen toepassen op niet-autosnelwegen.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Welke gevaren zijn er als je op de weg gaat werken?
  2. Hoe zorg je voor een veilige werkruimte?
  3. Wat is het verschil tussen stationaire en rijdende afzettingen?
  4. Welke bebording en bebakening moet je gebruiken?
Inhoud
 • De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

  • Statische en dynamische werkzaamheden
  • Benodigde werkruimte
  • Stationaire en rijdende afzettingen
  • Benodigd afzettingsmateriaal
  • Veel voorkomende praktijksituaties
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door oefeningen.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus kan je de juiste bebording en bebakening toepassen bij stationaire en rijdende afzettingen.

Tijdsduur
 • De cursus duurt een halve dag, die begint om 08:00 uur en eindigt om 12:00 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 200,= per cursist.

 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie en thee. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Erkenning