Cursus UH2
'Veilig toepassen wegafzettingen WIU 96b door hoveniers'
Inleiding
 • In deze cursus wordt het veilig uitvoeren van wegafzettingen op niet-autosnelwegen geoefend. Op een vooraf overeengekomen buitenlocatie gaat iedere deelnemer aan de slag met zijn eigen bebording en bebakeningsmateriaal. Je leert hoe je met borden, hekken en actieramen een veilige stationaire en rijdende afzetting plaatst en verwijdert. Je oefent in groepjes de uitvoering van langdurige en kortdurende werksituaties op verschillende wegsituaties. De oefeningen worden afgewisseld met kennisoverdracht over een veilige uitvoering. Tot slot staan we stil bij het uitvoeren van een Last Minute Risico Inventarisatie (LMRA).

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor hoveniers die tijdelijke verkeersmaatregelen toepassen op niet-autosnelwegen.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Hoe kan je veilig een stationaire afzetting plaatsen?
  2. Hoe kan je veilig een stationaire afzetting verwijderen?
  3. Hoe kan je veilig een rijdende afzetting plaatsen?
  4. Hoe kan je veilig een rijdende afzetting verwijderen?
Inhoud
 • De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

  • Statische en dynamische werkzaamheden
  • Benodigde werkruimte
  • Stationaire en rijdende afzettingen
  • Benodigd afzettingsmateriaal
  • Veel voorkomende praktijksituaties
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door het zelf plaatsen en verwijderen van een wegafzetting op een buitenlocatie.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus kan je veilig een stationaire en rijdende afzetting plaatsen en verwijderen.

Tijdsduur
 • De cursus duurt een halve dag, die begint om 08:00 uur en eindigt om 12:00 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 200,= per cursist.

 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie en thee. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
Erkenning